Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szociális tanácsadás Váradrogériuszon

A dél-rogériuszi ügyvezetés havi rendszereséggel bevezeti a szociális tanácsadást, amelyre várja mindazokat, akiknek megoldatlan szociális gondjaik vannak illetve szociális kérdésekben támogatást várnak. A tanácsadások állandó meghívottja Szántó Ildikó tanácsadó, a Dél-Rogériusz körzet választmányi tagja.

Az első tanácsadásra június 6-án, csütörtökön 17 órától kerül sor a dél-rogériuszi RMDSZ-irodában (Dacia sugárút 106. szám). Érdeklődni és feliratkozni a 0740/186-308-as telefonszámon lehet.

Milyen problémákban lehet segítséget kérni, tanácsot adni? Azokban az érzelmi problémákban, konfliktusokban, amire egyedül nem talál megoldást, amit nincs kivel megosztania; ha a kliens elszenvedője vagy áldozata egy helyzetnek; ha gyermeke esetében viselkedés/, magatartásbeli problémával szembesül.

A tanácsadás feladata, célja az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása; az általános egészségi állapotnak megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása; információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása; egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan; segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.