Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Szó hallatszik, út egyenesedik”

Léstyán Ferenc Megszentelt kövek című könyve szerint Pelbárthidát (Parhida) 1216-ban említik mint a nagyváradi püspökséghez tartozó egyházközség. Ennek idén 800 éve. Úgy döntött a gyülekezet jelenlegi vezetése és a református egyházközség, élén Ghitea-Szabó József-Levente református lelkipásztorral, hogy ezt a büszkeségre és ugyanakkor hálára okot adó évfordulót szolgálattal, munkával szenteli meg, és igyekszik köszönetet mondani az ősöknek, és építkezéssel teret biztosítani az eljövendő nemzedékeknek.

Az építkezés kettős értelemmel bír: az egyik a lelki építkezés, „lelki házzá” épülés, ahol fontos az Istenhez és parancsaihoz való hűség és az evangélium hirdetése az istentiszteleteken, bibliaórákon, a vallásórákon, a diakóniai munkában. Ehhez tartozik az is, hogy megmaradjunk itthon magyar reformátusokként. Mindehhez szükség van az épületekre is, olyan terekre, ahol találkozhatunk, együtt lehetünk, egymást erősíthetjük. A lelki építkezésben a Mindenható ad folyamatos támogatást akkor is, amikor az ember elkeserítőnek látja a helyzetet. Felvillantja a megoldást, küldi a megfelelő embert, elveszi szívünkből a csüggedést, erőt ad a hűséghez. A fizikai építkezésekhez is Istentől várjuk az irányt és a mértéket.

szo hallatszik

Ennek fényében élt a Pelbárthida Református Egyházközség a lehetőséggel, melynek segítségével közelebb vihető az Üzenet az emberekhez, akik így könnyebben eljuthatnak igehirdetési helyekre. A Svájci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezete (HEKS) és a Diakonie Austria segélyszervezet céladományából, a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiók – Írisz Ház anyagi hozzájárulásából, a Paptamási Polgármesteri Hivatal résztámogatásából, valamint a Pelbárthida Református Egyházközség adománya és önkénteseinek munkája által sikerült megvalósítani a templomtól parókiáig tartó járda újjáépítését. Köszönet illeti Matyi Miklós polgármestert, aki segítette az egyházépítő munkálatokat és Major Loránd alpolgármestert, aki a munka kivitelezését lebonyolító csapat összegyűjtésében segített.

A mozgásukban korlátozott templomba járók részére mozgáskorlátozottaknak segítő rámpákat létesítettek a templom, a temetőkápolna és a gyülekezeti terem bejáratához. Az olyan református egyháztagok számára, akik különböző egészségügyi okok miatt nem tudnak templomba menni, hangfelvételek készülnek az istentiszteletekről. A felvételt lejátszókra másolva önkéntesek viszik el hétről hétre az Igére vágyóknak, akik szerint nagyon gyümölcsöző ez a módszer, mert a hangfelvételeket többször is meghallgatják. Sőt a szertartás rendjén elhangzó énekeket együtt énekelhetik a gyülekezettel, ezáltal is érzik, hogy a közösséghez tartoznak, egy bizonyos értelemben újból a gyülekezeti közösségben érzik magukat.

A gyülekezet átlagéletkorát tekintve idős a közösség, de ha 800 éven keresztül volt, sőt élt itt egyház, akkor ez a jövőben sem lehet másként, melynek kulcsa, hogy továbbra is, sőt egyre szélesebb körben Istentől jövő szó hallatszik, és egymáshoz az út egyenesedik. Az egymáshoz és Istenhez vezető út egyre inkább mentesül az akadályoktól. Ezért szolgál és imádkozik minden nap a Pelbárthida Református Egyházközség.

Ghitea-Szabó József-Levente