Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szín és hang Nagyvárad életében

Magyar tannyelvű, külsős első, ötödik és kilencedik osztályban is vannak még helyek a nagyváradi Művészeti Líceumban. Arról, hogy a diákoknak milyen feltételeknek kell megfelelniük, illetve milyen képzésben részesülhetnek ott, Rácz Eliza aligazgató (képünkön) tájékoztatta a Reggeli Újságot.

szin es hang

Az első osztály külsős osztályként indul, tudtuk meg az aligazgatótól, aki fontosnak tartotta kiemelni: az első osztályosoknak nem szükséges zenei előképzettség, a gyermekeknek nem muszáj tudniuk játszani valamilyen hangszeren, elkezdhetik a hangszeres játék tanulását az iskolában. A hegedű és zongora mellett fúvós, ütő- és vonós hangszereken való játékra tanítják meg a legkisebbeket. „ A gyerekeknek egy tehetségfelmérő vizsgán kell majd átesniük, amitől nem kell megijedni, ezen a gyermek hallását és ritmusérzékét mérik fel, készülhetnek egy-két olyan dalocskával, amit ők szeretnek.” – mondta a vizsgáról Rácz Eliza, akitől azt is megtudtuk, hogy a tehetségfelmérő szeptember 5-én, 15 órától lesz a Művészeti Líceumban. A szülők már kérvényezhetik a beiratkozást a külsős első osztályba, ahol a gyermekek ingyenes oktatásban részesülnek a tanítási órák után. Az órák megtartásáról a tanárok és a szülők egyeztetnek, hogy a gyermekeket szüleik tudják vinni és hozni az órákra. Fontos tudni, hogy a külsős osztályba bármelyik iskolából jelentkezhetnek a magyar tagozatos gyermekek, akik a főhangszer mellett félórás zongoraoktatásban is részesülnek, illetve két zeneelméleti órájuk is lesz.

Ötödik osztályba is jelentkezhet még a diákok, a belsős osztályban képzőművészeti és zeneoktatásban részesülnek a tanulók. Az ötödikesnek a megszokott tantárgyak mellett képzőművészet-szakon két festészet, két mintázás és két rajzórájuk van, valamint művészettörténetet is tanulnak. A zene szakos gyermekeknek heti három főhangszer- s félóra mellékhangszer órájuk van és zeneelméletet is tanulnak. Az aligazgató azt is elmondta, hogy az ötödikbe jelentkezőknek szintén tehetségfelmérő-vizsgán kell részt vennie, itt a gyermekek alaptudását – ha már tanult valamilyen hangszeren – mérik fel, ha még nem tanult hangszeres játszani az sem kizáró ok, a zongorát s hegedűt kivéve (amit első osztálytól oktatnak) bármilyen más hangszeren tanulhat játszania az iskolában. A tehetségfelmérő vizsga augusztus 31-én 10 órakor kezdődik az iskolában. A képzőművészet szakra jelentkező gyermekeknek egy mappát kell leadniuk, néhány rajzzal, ezt egy szaktanárokból álló biztosság nézi át, és elképzelhető, hogy rajzolni is kell a gyermeknek, de Rácz Eliza szerint ettől sem kell megijedni, hiszen a hozzájuk jelentkező gyermekek amúgy is szívesen teszik ezt.

A kilencedik osztályba is várják még a diákokat, az ide jelentkezőknek fontos tudni, hogy beiratkozni csak szeptember 4-én lehet, a vizsgák pedig szeptember 5-6-án. Az elsősök és ötödikesek szülei már beadhatják a kérvényt, pontosította Rácz Eliza, akitől egyébként a 0742/624-497-es telefonszámon kérhetnek bővebb tájékoztatást a tudnivalókról.

Kilencedikben már jóval több szakórájuk lesz a diákoknak, a képzőművészet szakosoknak két festészet, két rajz, két krokióra, művészettörténet óra, kompozícióóra is van, zene szakon pedig például az elmélet mellett három főhangszer óra is van. „Ahogy nőnek 11-12 osztálytól még több szakórájuk lesz. A gyerekek 9-10 osztályban még tanulnak reáltantárgyakat, kémiát, biológiát, matematikát, de 11 osztálytól ezek az órák már elmaradnak, és nem érettségiznek matematikából. A művészetiben ugyanúgy érettségi vizsgát tesznek a diákok, mint akármelyik más iskolában, és emellett még van egy vizsgájuk májusban, ők ugyanis kapnak egy diplomát arról, hogy milyen szakon végeztek. Ha mondjuk grafikán végzett, grafikus lesz, ha divattervezést, akkor divattervező, ha kántót, akkor énekes lesz, és diplomát kap a hangszeres tudásáról is az érettségi mellé.” – mondta az aligazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy idén diákjaik több mint 86 százaléka érettségizett sikerrel (az országos átlag idén 72 százalékos, a Bihar megyei pedig 69 százalékos volt – szerző megj.). Az iskola diákjai egyébként a tantárgyversenyeken 11 diplomával gazdagodtak, négyet képzőművészeti, ötöt zenei, egyet filozófiai, egyet pedig római katolikus vallási versenyen nyertek el.

Nemcsak Nagyváradról, vidéki iskolákból is várják a gyermekeket, hiszen a megyében ez az egy művészeti líceum van, a gyermekek pedig anyanyelvükön tanulhatnak, magyar oktatásban részesülhetnek, mondta Rácz Eliza. „Azok a diákok, akik hozzánk járnak iskolába és nálunk végeztek, mindenféleképpen gazdagodtak lelki, erkölcsi és vizuális szempontból, olyan érzékenységgel, látásmóddal és értékekkel gazdagodnak, a művészeti iskola egy többletet ad a gyermekeknek” – fogalmazott az aligazgató, aki hozzátette: „ A Művészeti Líceum nagyon aktív Nagyvárad kulturális életében, mindenütt ott vagyunk, koncerteken, kiállításokon, divatbemutatókon, megnyitókon, mindenféle kulturális eseményeken. Szín és hang vagyunk Várad kulturális életében.”

Fried Noémi Lujza