Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szigorítások a területalapú támogatásokat illetően

A 2015-ös esztendőtől elkezdődően komoly szigorításokkal kell számolniuk a román mezőgazdászoknak, a területalapú állami támogatást illetően. A szubvencióra való jogosultságot az elkövetkezendő öt esztendőben komoly feltételekhez fogják kötni. A területalapú támogatást csak azok élvezhetik majd, akik be vannak regisztrálva a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) azonosítási nyilvántartójába és a földtulajdonuk telekkönyveztetve lesz. A kifizetéseket szabályozó módosítások jelenlegi formáját egy kormányrendelet határozat-tervezete foglalja össze, mely rendelet a 2015–2020-as periódusra vonatkozik, illetve ezt az öt évet fogja szabályozni.

Illusztráció

Illusztráció

A kifizetési ügynökség elsődleges szempontja, hogy a kedvezményezettek kérelmeit korrekt módon tudják elbírálni, mivel egyre több a visszaélés a támogatásra jogosult területek nagyságát és tulajdonjogát illetően. Utóbbi Bihar megyében is állandó jelenség – nyilatkozta nem is olyan régen az ügynökség székelyhídi fiókjának képviselete.

Továbbá a 2015–2020-as periódusra vonatkozó új szabályozások szerint azok a mezőgazdászok, akik öt ezer eurón felüli támogatásban részesülnek, kötelesek lesznek jogi keretet biztosítani vállalkozásuknak, ellenkező esetben nem jogosultak az állami támogatásra.

A szubvencionálandó területeket az említett periódus második felére kötelező telekkönyveztetni, előreláthatóan saját költségen – áll Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter tájékoztatójában.

S. É.