Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szerzetesi fogadalomtétel volt a premontreieknél

Szerzetesi fogadalomtételre került sor tegnap délelőtt Nagyváradon a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság Úri (ma Ciorogariu) utcai széktemplomában. A nagyváradi premontrei szerzetesek sorába lépett fr. Balogh Alfréd Ferenc tette le Urunk Színeváltozásának ünnepén első szerzetesi fogadalmát.

 Ők szolgálnak jelenleg a nagyváradi premontrei széktemplomban, Áron testvér, Anzelm főapát és Antal testvér

Ők szolgálnak jelenleg a nagyváradi premontrei széktemplomban, Áron testvér, Anzelm főapát és Antal testvér

Az ünnepi ceremóniát Fejes Rudolf Anzelm premontrei főapát celebrálta. A Krisztus színeváltozása (görögül: metamorphószisz, latinul: transfiguratio) az evangéliumok egyik központi eseménye. Közvetlenül azután, hogy az apostolok Krisztust az élő Isten Fiának ismerték el, megmondta nekik, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Krisztus közelgő szenvedésének és halálának a hírét tiltakozással fogadták a tanítványok. Az Úr, miután megfeddte őket, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és „felvitte őket egy magas hegyre, a hagyomány szerint a Tábor hegyére, és szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény” – idézte Máté evangéliumát a főapát.

Az ünnepi szentmisén tetet le első fogadalmát az új szerzetes

Az ünnepi szentmisén tetet le első fogadalmát az új szerzetes

A szentírás szerint megjelent előttük Mózes és Illés, akik beszélgettek Jézussal. „Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak közül.” (Máté 17.,4 –9.)

A színeváltozás ünnepe a bibliai történet vetületében a ma emberének egyértelműen azt az üzenetet közvetíti, hogy törekedni kell azokra a változásokra, melyek közelebb visznek minket Jézus tanításaihoz, Isten törvényeinek követéséhez. Ezek a változások a mindennapi ember életében is jelentős fordulatokat hozhatnak, egy olyan emberében, aki a szerzetesi küldetés választotta igen szép, szimbolikus nap a fogadalomtételre – mondta a főapát. Ezt követően az új szerzetes letette első fogadalmi fogadalmát. Szerzetesi neve Áron, brassói születésű, s mint megtudtuk Rómába készül teológiai tanulmányokat folytatni és reméli, ezt követően a végleges szerzetesi fogadalom letevése után premontrei fehér szerzetesként szolgálhatja a keresztény közösséget. A nagyváradi premontrei rendházban jelenleg három szerzetes szolgál. A szertartást követően a rendházban szeretetvendégség volt, ahol a hívek, ismerősük, barátok köszönthették az új szerzetest.

Szőke Mária