Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szerzetesek fogadalomtétele

Zsúfolásig megtelt szombat délután a nagyváradi, Úri utcai premontrei templom, ahol ritka és magasztos egyházi szertartásra került sor, Fejes Rudolf Anzelm váradhegyfoki premontrei főapát, prépost-prelátus két új szerzetest öltöztetett be, Urunk színeváltozásának ünnepén, a premontrei rend fehér reverendájába.

ujraeled 1

Az ünnepi szertartáson Balogh F. Alfréd és Vásárhelyi Norbert tett szerzetesi fogadalmat a nagy múltú váradi templomban. Ez az esemény azért is fontos a keresztény egyháznak, mivel az elmúlt időben a egyre ritkábban kerül sor papi fogadalomtételekre, a nagyváradi egyházmegyében például a következő két-három esztendőben előreláthatólag nem is lesz papszentelés. Nagyváradon a premontrei kanonokrend, vagy ahogy a köznyelvben emlegetik, a fehér kanonokok, mindig is nagy tiszteletnek örvendtek, ugyanis ennek a tanítórendnek a tagjai az elmúlt évtizedek, évszázadok alatt sok váradi, magyar generációt oktattak, neveltek. A mai Mihai Eminescu Főgimnázium egykoron a premontreiek híres gimnáziuma volt, ahova érdem volt bejutni és ott tanulni.

ujraeled 2 (HA FER)

A Szent Ágoston reguláit követő szerzetesrendet Szent Norbert alapította 1120-ban, a franciaországi Laon melletti Prémontrében. A rend elterjedését követően Nagyvárad, illetve az ehhez közeli Váradhegyfok jelentős szerepet kapott. Az ősi hagyomány szerint a fehér kanonokok II. István király (1116–1131) hívására Prémontréból érkeztek Magyarországra, és Nagyvárad városától északra, a Körös jobb partján emelkedő dombtetőn emeltek monostort Szent István első vértanú tiszteletére, 1130-ban. A Képes krónika szerint itt temették el, rendi ruhában II. Istvánt. A 18. századi térképek még feltüntetik a monostor romjait, de ma már ennek a felszínen nem láthatjuk nyomát. A magyarországi premontrei rendházak többségének Váradhegyfok volt az anyamonostora, vagyis a sűrűn következő alapításokat innen szervezték.

A tegnapi szerzetesi beöltöztetésen nemcsak szép számú váradi, magyar hívő jelent meg a templomban, hanem a két fiatal szerzetes családtagjai, barátai és persze más országokból érkező premontrei szerzetesek is. A Váradon nagy népszerűségnek örvendő főapát, Anzelm atya, a rend regulái szerint kivetkőztette világi öltözékükből a két új szerzetest, majd beöltöztette őket a tudós papok híres fehér reverendájába. A főapát beszédében  kitért Urunk színeváltozásának ünnepére, ennek egyházi jelentőségére és lelki üzeneteire, kiemelve , hogy az Isten mellett döntés egyfajta sorsszerűség, valóban kiválasztottság, ugyanis aki emellett dönt, aki megkapja a lelki elhívást, az meg is marad ezen az úton, még akkor is, ha sokszor furcsa akadályokba ütközik. Sokan idegenkednek ugyanis a szerzetesi élettől, tudatlanságból, előítéletből, ki tudja, miért, s ez odáig is elvisz, hogy például az elmúlt napokban egyházi elöljárók is megpróbálták a két fiatal szerzetest lebeszélni arról, hogy belépjenek a premontrei rendbe, mondta a főapát. A beöltöztetés végén Anzelm atya szerzetesi nevükön nevezte a két új rendi tagot, így a premontrei szerzetesek közössége szombaton két új taggal, Áron atyával és Olivér atyával bővült. A szertartás végén sok váradi ment gratulálni a két fiatal fehér-papnak, nem titkolva azon reményüket, hogy egyszer, valamilyen csoda folytán ismét tudós, magyar papok is taníthatnak Nagyváradon. Az ünnepi esemény szeretetvendégséggel ért véget.

Szőke Mária