Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szeretetvendégség a feltámadás ünnepén

Idén is közös imádsággal, lélekemelő műsorral és szeretetvendégséggel ünnepeltek húsvét harmadnapján a nagyváradi CE Betánia Központban, ahol több mint kétszáz nyugdíjast, gyermeket és magányos embert vendégelt meg az Erzsébet Nyugdíjas Kör tegnap délben.

Az egybegyűlteket Visky Erzsébet, a központ vezetője köszöntötte, aki elmondta, hogy az Erzsébet Nyugdíjas Kör 2001-ben indult, és már a rákövetkező évtől kezdődően rendszeresen szervezte a karácsonyi és húsvéti ünnepségeket. Hozzátette, a szervezők nem tartották volna illőnek, hogy a nagyhéten, illetve a nagyböjt ideje alatt rendezzenek közös ebédelést, ezért Krisztus feltámadásának ünnepét húsvét harmadnapján ülik meg a nyugdíjasokkal.

Szeretetvendegseg (1)

Az esemény elején Veres Kovács Attila váradolaszi református lelkipásztor hirdetett igét, aki a következő kérdést tette fel: mit is jelent az, hogy feltámadás? Erre a legnyilvánvalóbb és leggyakoribb válasz az, hogy a halálból visszatérni az életbe. Mint azonban a lelkész rámutatott, ez alatt nemcsak a test halálát és újjáéledését, hanem a lélekét is kell érteni. Sok olyan ember van ugyanis, aki már életében is halottként él, aki már lemondott életéről, és arról, hogy valaha is hasznossá válhat, aki beteg, idős, árva, vagy magányos a nagy tömegben és egyedül érzi magát a hitével. Ez az ünnep arról szól, hogy Krisztus feltámadása nyomán az ilyen emberek is térjenek vissza az életbe – hangsúlyozta Veres Kovács Attila, aki hozzátette, hogy az újszövetségben használt, a feltámadást jelölő görög eredetű szó, az anastasis is szó szerint talpra állítást jelent. A lelkész arról is beszélt, hogy Krisztus az egyetlen olyan nagy vallásalapító, aki halálát követően igazolta mindazt, amit életében mondott és nemcsak lélekben, hanem testben is föltámadott. Ezzel hitelesítette saját tanításait, hitet és erőt adott apostolainak ahhoz, hogy az üldöztetést és szörnyű kínhalált vállalva is hirdessék az igét.

A prédikációt és a közös imádságot szabad műsor követte, mely során bármely jelenlevő előadhatta a húsvéti témakörhöz kapcsolódó kedvenc versét vagy énekét. Sokan vállalkoztak is: elhangzott több vallásos ihletettségű ének, prózamű, vers, köztük sajátszerzemények is.

Az ünnepséget a Visky Ferenc által vezetett fiatalokból álló zenekar fellépése zárta. A jelenlevők ezt követően turnusokban vonultak le a központ ebédlőjébe, ahol rizses pörkölttel és savanyú káposztával vendégelte meg őket az Erzsébet Nyugdíjas Kör.

Sz. G. T.