Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szent László király Jézus útján járt

A nagyváradi Szent László menedékház kápolnája megtelt hívekkel szerdán este. A búcsús szentmisét Szent László városalapító királyunk tiszteletére tartották meg, ugyanis a lovagkirály 1046 június 27-én látta meg a napvilágot.

szent laszlo 1a

Az ünnepi szentmisét Pék Sándor nagyvárad-újvárosi esperes-plébános celebrálta, és ugyancsak ő szólt szentbeszédében az egyházmegye alapító királyáról. Jézust idézve figyelmeztetett: „Szeresd Istenedet teljes szívedből, lelkedből, értelmed erejével, életeddel, haláloddal, és szeresd felebarátodat is, mint önmagadat.” Mint hozzáfűzte, Jézus személyében e két parancs eggyé forrt, hiszen szerette az Istent és az embereket. „Amikor a szentséget követjük, Jézus útján járunk” – fogalmazott. Mint hangsúlyozta, ezt az utat járta Szent László király is, akit Szűz Mária választott vitézeként is emlegetett Pék Sándor esperes-plébános, utalva rá, hogy legyünk mi is az ő követői. Arra is figyelmeztetett, hogy mindaddig, míg takargatjuk hibáinkat, Jézus nem láthat meg minket, így nem válhatunk igazi Krisztus-követőkké. A szentmisén az is elhangzott, hogy bár Szent László végigharcolta szinte az egész életét (1095. július 29-én halt meg), mégsem csak fizikai, hanem hatalmas lelki erő is jellemezte, az egész élete szolgálat volt: csatákat vívott, vármegyéket, egyházakat szervezett, várakat építtetett, kül- és belpolitikával foglalkozott. Az igazi szolgálat útjaként pedig, amelyet minden szent végigjárt, Szent László felismerte a tehetséget, rájött, hogy méltatlan az isteni ajándékra, és végezetül elérte azt a szintet, hogy nem ő az, aki szolgál, hanem neki szolgálnak.

A szentmise áldozással, a Himnusz eléneklésével, majd szeretetvendégséggel zárult.

Sükösd T. Krisztina