Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szent László-ábrázolások titkos jelentése

Sok érdeklődőt vonzott az a vasárnap délutáni előadás, melyet a Festum Varadinum rendezvénysorozat részeként a nagyváradi vár egyik előadótermében tartottak meg. Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészettörténész tartott előadást a háromszéki Kilyén unitárius templomának falain megjelenő 15. századi legendaábrázolásról és annak értelmezéséről. Az esemény szervezői a Szent László Egyesület és a Partiumi Területi Kutatások Intézete voltak.

szent laszlo 1

A vetítettképes előadásban Jánó Mihály kiemelten foglalkozott a Szent László-legenda képsorának záró jelenetével, azzal a meglehetősen szokatlan ábrázolással, amelyben a legyőzött kun vitéz felajánlja a szívét az általa elrabolt, de a legyőzője által kiszabadított, szép magyar lánynak. A középkori európai művészetben több helyen fellelhető párhuzamok alapján a kilyéni festő műve formai és tartalmi hasonlóságokat mutat „a szív felajánlása” típusú világi és vallásos témájú ábrázolásokkal.

szent laszlo 2

A kilyéni jelenetnek lehetséges értelmezése a keresztény teológiában és ikonográfiában a megváltás, a megtérés is lehet. A festményen látható szívfelajánlás ily módon való ábrázolása valószínűleg nem véletlen, mutatott rá az előadó, a festő vagy a megrendelő bizonyára jól ismerte a Szent László korabeli európai lovagi kultúrát és művészetet, amelyben gyakran ábrázolták a szerelmes lovagot, amint az felajánlja szívét egy hölgynek. Ugyanakkor legnagyobb valószínűséggel maga a megrendelő inspirálhatta a pogány kun megtérését is szemléltető ábrázolást.

(szőke)