Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szent Kristóf védelmét kérték a váradi autósok

július  23-án, vasárnap délután Fodor József a nagyváradi római katolikus püspökség általános helynöke a hagyományoknak megfelelően  megáldotta a nagyváradi székesegyház előtti téren és a Kanonok sori parkolóban felsorakoztatott járműveket. A gépkocsik megáldatása egyre inkább elterjedő szokás a város katolikus hívei között. Szent Kristóf a harmadik évszázadban élt legendás alak, vértanúságot szenvedett hitéért. Ő az utazók patrónusa, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja. Fodor József általános elnök hangsúlyozta: a katolikus anyaszentegyház szinte minden használati tárgyat áldásban részesít, így valamiféleképpen kiveszi a hétköznapi forgalomból, és az Úr kegyelméből és szeretetéből olyan cél elérését tűzi ki, mellyel érvényesül az isteni jóság. Szent Kristóf a 20. században került a figyelem középpontjába, és lett elsősorban az utazók és a közlekedők védőszentje, hiszen ekkortól sokasodtak meg az utak, jár nagyobb veszéllyel a közlekedés. A szertartáson a vikárius Szent Kristóf oltalmát és pártfogását kérte valamennyi az utakon közlekedő emberre.

szent kristof