Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szent Ágostonra emlékeztek

Az elmúlt hét folyamán ünnepi szentmise-sorozattal tisztelegtek a rendtörténet egy-egy kiemelkedő alakja előtt a nagyváradi premontrei templomban. A Megszentelt Élet Évének alkalmából szervezett ünnepségek pénteki zárónapján a premontrei rend regulaadó atyjáról, a megtérő Szent Ágostonról emlékeztek meg.

Fejes Rudolf Anzelm Várad-hegyfoki prépost-prelátus elmélkedésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyszerű, mindennapi emberek is követhetik, és követniük kellene Szent Ágoston fejlődésének alapvető szintjeit. Mint hangsúlyozta, Ágostonhoz hasonlóan a ma emberének is időt kell szakítania arra, hogy egyedül maradjon gondolataival. „Manapság azért nem tudunk csendben maradni, mert úgy eszünkbe jutnak a problémák. Be kell kapcsoljuk a televíziót vagy a rádiót, hogy elterelje a figyelmünket” – fogalmazott a premontrei apát. Az ember azonban csakis úgy élheti meg saját belsőjét, ha néha egyedül marad gondolataival, és Isten hívó szavát is csak így hallhatja meg – tette hozzá. Az apát szintén követendő példaként értékelte azt a magatartást amellyel Ágoston a profán dolgokban is Isten jeleit vélte felfedezni.

szent 1

Ágoston közössége egy intelligens szerzetesrendnek indult. A tagok tanulmányozták az ősi írásokat és a bibliát, esténként pedig megosztották egymással gondolatikat, tapasztalataikat. Mint Fejes Rudolf Anzelm hozzátette: Ágoston regulája ugyanakkor kritika is volt a kor társadalmának, hiszen megmutatta azt, hogy keresztény szempontból, az istenadta talentumaikat kibontakoztatva, együtt tudnak élni az emberek, függetlenül attól, hogy a társadalom melyik rétegeiből érkeztek. Közösségének összetartó ereje a szeretet volt a „szeresd a másik ember lelkét” jelmondat alatt.

Sz. G. T.