Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Székelyhídon nem hagyják magukra a rászorulókat

A tél mindig igazi megpróbáltatást jelent a legszegényebbek számára. Ha a levegő az átlagnál jobban lehűl, akkor ők teljesen védetlenné válnak.

Ahogy országszerte, Székelyhídon is sokan kerültek lehetetlen helyzetbe, sokan vannak, akiknek pénz híján, tüzelő és villanyáram nélkül kell szembenézniük szélsőségesen hideg téllel. Az ilyen helyzetben lévőket nem szabad magukra hagyni a bajban, különösen, ha idősek és magányosak, vagy éppenséggel sokgyermekes családok. Ebből kiindulva, amikor az időjárás szélsőségesen hidegre fordult, Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere január 11-re sürgősségi tanácsülést hívott össze, melynek egy napirendi pontja volt: a lehető legrövidebb időn belül segítséget nyújtani a rászoruló családoknak a leghidegebb időszak átvészeléséhez.

szekelyhidon 1

Már a határozattervezet vitájánál kiderült, hogy valamennyi tanácsos egyet ért a javaslattal. Rövid elemzés és a fogalmak tisztázása után a székelyhídi tanács egységesen arra szavazott, hogy a legszegényebb családok számára napi 10 kilogramm brikettet vagy húsz kg tűzifát biztosítsanak, amíg ezt a rendkívüli hideg indokolja. A jogosultságot gyorsított szociális felmérés alapján döntik el az önkormányzat szociális osztályának dolgozói.

A tanácsülés idejére már 184 rászoruló családot vettek nyilvántartásba a szociális osztály dolgozói az egyházi vezetők és a tanácsosok segítségével. Ugyanakkor a világhálón is közzétettek egy felkérést, hogy akinek tudomása van Székelyhídon, illetve a hozzá tartozó falvakban olyan egyedülálló, idős vagy beteg személyről, akinek nincs tüzelője, nincs pénze tűzifára, vagy éppenséggel van tüzelője csak idős kora, esetleg betegsége miatt nem tudja azt felvágni, behordani, nem tudja ellátni magát a hideg télben, az sürgősen értesítse erről a hivatalt. Ennek köszönhetően is sok rászorulóról szerzett tudomást az önkormányzat.

A megérkezett brikettet pénteken és szombaton is egész nap, sötétedésig osztotta Béres Csaba a város polgármestere az önkormányzat dolgozóival.

A polgármesteri hivatal a világhálón is meghirdetett egy gyűjtési akciót. Arra kérték a lakosságot, hogy akinek van otthon fölösleges, de használható meleg takarója, téli ruházata, illetve tűzifája, az hozza el a múzeum épületébe, ahol az önkormányzat munkatársai átveszik, de kértek segítséget a nagyváradi Caritas Catolica Egyesülettől is, amely hálózsákokkal, téli kabátokkal, meleg ruhákkal és takarókkal támogatta a székelyhídi rászorulókat. A székelyhídi önkormányzat munkatársai átvették a segélycsomagokat és a helyben gyűjtött ruhákkal együtt osztják ki az egyedülálló, súlyos anyagi gondokkal küszködő időseknek, valamint kilátástalan helyzetben levő nagycsaládoknak. Így e hét elejétől a rászorulók a tüzelő mellett meleg ruhákat és takarókat is kapnak. A segélyek kiszállítását és kiosztását folyamatosan végzik az önkormányzat szociális osztályának dolgozói, mindaddig, amíg ezt az időjárás ezt indokolja.

A szélsőséges hideg függvényében, a továbbiakban is le lehet tenni kérvényt az önkormányzat szociális osztályán. A gyors – nem pénzbeli – támogatást a rászorulóknak, a jogosultságot megállapító gyorsított szociális felmérés után kiszállítja az önkormányzat.

A mai világban nagyon fontos, hogy figyeljünk oda egymásra, fogjunk össze és ne hagyjuk magukra a rászorulókat. Székelyhídon ez megtörtént!

Tiponuţ Tibor