Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Számadás tizenhat évről

A Bihar megyei RMDSZ csütörtöki rendkívüli küldöttgyűlésén négyéves tevékenységükről számoltak be a megyei önkormányzati képviselők, Kiss Sándor megyei RMDSZ-elnök viszont – figyelembe véve a folytonosságot – utolsó beszámolójában azzal a tizenhat évvel vetett számot, amelyet a megyei tanács tisztségeiben töltött.

szamadas 1

„Mivel sohasem ígértem felhőtlen boldogságot, inkább összehangolt munkát követő eredményeket, az elmúlt 16 évben a többségében magyarok lakta közösségeink biztonságérzete növekedhetett, elsősorban az infrastruktúrában történt fejlesztéseknek köszönhetően” – hangsúlyozta Kiss Sándor. Mint hozzátette, a magyarság számarányát és a megyei tanácsnál betöltött képviseletet tekintve 20 százalékos, ennek ellenére a magyar közösségek a leosztott pénzeknek több mint harminc százalékát hasznosíthatták.

Egy kisebb léptékű, viszont a közösségek életében kiemelkedően fontos kezdeményezés, a falunapok megrendezésének megyei támogatását is Kiss Sándor mandátumai alatt vezették be, ugyanakkor lépcsőzetesen növelték a civil szervezetek részére nyújtott támogatást. A megyei tanács emellett magára vállalta számos nagyváradi kultúrintézmény fenntartását, amelyeknek a helyi önkormányzat nem biztosított támogatást. Ezen a téren olyan nagy beruházásokat is eszközöltek, mint a Körösvidéki Múzeum új székhelyének létrehozása, illetve az állami színház felújítása.

szamadas 2

Mandátumai alatt 17 új magyar intézményt hoztak létre Szabó Ödönnel vállvetve. Mint elhangzott, az sem mellékes, hogy míg 2000-ben egyetlen magyar alkalmazott sem volt a megyei tanácsnál, addig Kiss Sándor mandátumai alatt 32-re gyarapodott a magyar alkalmazottak száma, az alárendelt intézményeknél pedig több mint 300 magyar munkatárs dolgozik.

Beszéde végén Kiss Sándor néhány mondatban kitért a korrupcióellenes ügyészség által ellene indított a bűnvádi eljárásra is, amelyet ő csak „karaktergyilkosságnak” nevezett . „A román politikai ellenfeleink és érdekeltté tett magyar szócsöveik személyes haszonszerzéssel vádolnak minden konkrét bizonyíték nélkül, hogy a fent ismertetett eredményeket közömbösítsék és elbizonytalanítsák a magyar választókat. Ők kijelentették – és magyar csatlósaik egy szóval sem tiltakoztak –, hogy céljuk az 50 százalék feletti választási győzelem. Ne legyen szükség koalícióra az RMDSZ-szel. Volt rá precedens, tehát hihető a stratégia. Sajnos George Sandnak van igaza: A rágalom mindig talál fület, amely befogadja, meg nyelvet, amely továbbadja. Ellenszere a választók megszólítása, az összefogás, a közömbösség legyőzése” – fogalmazott. Kiss Sándor hozzátette: „Az igazságszolgáltatás Romániában: lutri. Viszont a közösségünkért elért eredményeink magukért beszélnek. Azokat nem lehet elhomályosítani, letagadni. Remélem ez majd a szavazatok számában is érvényesül a helyhatósági választások során”.

szamadas 4

Az RMDSZ Bihar megyei elnökének beszámolóját követően elhangzottak Lakatos János, Grim András, Sárközi Sándor, Szabó István, Turucz Mária és Forró László négyéves tevékenységi beszámolói is. Az ülésvezető elnökségben Kiss Sándor Bihar megyei elnök mellett Huszár István nagyváradi alpolgármester, Biró Rozália szenátor, Pásztor Sándor az RMDSZ megyei tanácsi listájának vezetője, valamint Cservák Miklós váradvelencei körzeti elnök foglalt helyet.

A beszámolók felolvasását követően szót kért és kapott Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, aki a közelgő helyhatósági választásokra való felkészülésre. Az ügyvezető elnök mindenkit összehangolt és kemény munkára szólított fel. A diskurzust számos további, napirenden kívüli felszólalás követte. Pulpitushoz lépett többek közt Barcui Barna, Cseke Attila, Nyakó József, Pocsaly Zoltán, Pásztor Sándor, Szabó József és Biró Rozália, s a felszólalásokra reagált Kiss Sándor megyei elnök is. Érvek és ellenérvek hangzottak el, azonban minden felszólaló egyetértett az egységes helytállás szükségességében.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai között szerepeltek a nagyváradi városi tanácsosok beszámolói is, ezeket azonban Szabó Ödön indítványozására és közös döntés nyomán nem olvasták fel. A küldöttek így egy kimerítő, de építő jellegű véleménycserét követően távozhattak.

Sz. G. T.