Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szacsvay Imre az ifjúság példaképe lehet

szacsvay 1

A magyarság számára az október a megemlékezések hónapja, hiszen ekkor emlékezünk meg a ’48-as és az ’56-os forradalomról és szabadságharcról, illetve e hónap 24-én van Szacsvay Imre vértanú halálának is az évfordulója, mondta el Fleisz Judit történelemtanár a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége által a Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe keretében szervezett csütörtöki Szacsvay-megemlékezésen az Ady Endre Líceum könyvtártermében.

szacsvay 3.JPG

Ezután dr. habil. Fleisz János történész, Szacsvay-kutató tartott előadást Nagyvárad mártír jegyzőjének életéről, tevékenységéről és kivégzéséről. Vetítettképes értekezését Szacsvay sokat emlegetett aláírásának bemutatásával kezdte, a tollvonással, amely később lényegében megpecsételte sorsát. Ezután életútja, szerepe az 1848. márciusi nagyváradi eseményekben és Nagyvárad első országgyűlési képviselőjének való megválasztása került előtérbe. 1849-ben a debreceni országgyűlés jegyzővé választotta, innen indult el azon az úton, amely által a hazaszeretete és a közért való tevékenysége a vesztét okozták. 1849 áprilisában szorgalmazta a Függetlenségi Nyilatkozat aláírását, annak fogalmazásában és szerkesztésében is aktív szerepet vállalt, ő olvasta fel a szövegét és írta alá mint jegyző. Sorsa alakulásában becsületessége és hazaszeretete mellett, amely nem engedte, hogy elmeneküljön a felelősségre vonás elől, mások becstelensége (több árulója is akadt!) játszott döntő szerepet. Éppen 164 évvel ezelőtt Pesten, a mai Batthyány-örökmécses környékén végezték ki. Emlékének ápolása nehezen indult, de 1870-ben közös sírba kapott helyet a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 31-es parcellájában, 1907-ben avatták fel impozáns nagyváradi szobrát, 1999-től pedig rendszeresen megemlékeznek róla különböző formában, négy könyv is megjelent róla az előadó tollából és egy általános iskola is felvette a nevét. Az előadás végkövetkezetése: „Hazaszeretete, áldozatvállalása örök példakép lehet az ifjúság előtt”.

Az előadást megelőzően a Rákóczi Szövetség Ady Endre Líceumi tagozata Fleisz Judit tanárnő vezetésével az Ezredévi emléktéren lévő Szacsvay-szoborhoz vonult, ahol megkoszorúzták a vértanú monumentális szobrát.

F. J.