Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Stratégia az iskolai erőszak ellen

A Don Orione Líceum szervezésében különböző szakterületek képviselői ültek össze szerdán a nagyváradi városháza nagytermében, hogy egybegyűjtsék tapasztalataikat, és közös stratégiát dolgozzanak ki az iskolás gyermekek egymással szemben tanúsított fizikai és verbális kegyetlenkedésének visszaszorítására.

strategia 1

Az angol szakkifejezéssel „bullying”-nak nevezett jelenség az iskolai agresszió, illetve testi és lelki megfélemlítés számos válfaját magába foglalja és Kelet-Európában is egyre nagyobb mértékben jelentkezik. Ezért 2016-ban egy interdiszciplináris csoport a jelenség okaival és következményeivel kapcsolatos felvilágosító kampányt kezdeményezett. Az akció keretében Bihar megyében 20 tanintézmény 1800 diákját szólította meg a Ioana Drugaş iskolapszichológus által vezetett csapat.

A körút során nyilvánvalóvá vált, hogy a téma megyénkben is épp olyan aktuális, mint bármely Nyugat-európai országban, és komolyabb stratégia megalkotására van szükség. Ezért szervezték meg a szerdai kerekasztal-beszélgetést, melynek védnökségét a Nagyváradi Olasz Kulturális Központ és a Don Orione Líceum vállalta fel.

A rendezvény keretében felszólalt Arina Moş a Nagyváradi Közösségi és Szociális Ügyek Hivatalának (ASCO) vezetője is, aki arra mutatott rá, hogy az iskolavezetők, csak nagyon ritkán jelentik be az iskolai erőszakot, s a problémás fiatalokat egyszerűen eltanácsolják az intézménytől, ha a helyzet elmérgesedik. Ezzel viszont nem tesznek mást, minthogy átpasszolják a problémát egy másik intézménynek, valós megoldás nem születik.

Daniela Sopota tanfelügyelő bejelentette, hogy szakértők egy csoportja az iskolai erőszakkal kapcsolatos pedagógiai kézikönyvön dolgozik, amelyet hamarosan kiadnak és eljuttatnak az iskolákhoz. Ez hasznos útmutatást ad majd a konfliktushelyzetek szakszerű kezelését illetően.

A rendezvény keretében a hivatalosságok rendjén felszólalt Virgil Bercea görög-katolikus püspök, Dacian Palladi városi menedzser, a váradi ortodox vikárius, valamint a tanfelügyelőség, a rendőrség és számos egyéb intézmény képviselője. A beszélgetés nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenség visszaszorításához, a család, az iskola és a hivatalos szervek szorosabb együttműködésére van szükség.

Sz. G. T.