Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Sok a megoldatlan probléma

A szombaton tartott mihályfalvi lakossági fórumon kiderült, még mindig sok a gond az Érmellék fővárosában. A két elöljárói – polgármester, alpolgármester – beszámolót követően, a jelen lévő mintegy hatvan helybéli lakosból többen is rátértek az éppen aktuális, vagy örökzöld problémákra. A föld- és legelőügyek, ivóvízminőség, városi költségvetés, csatornázás, szemétgazdálkodás, illetve a javításra váró utak mellett az adóhátralékok is napirendre kerültek.
A Móka-patak szabályozási projektjét, illetve a Gizella-malom kultúrházzá való átépítését illetően kiderült, mindkét tervezet kivitelezése idén is, akárcsak tavaly, pénzhiány miatt odázódik. Ugyanúgy az utcák aszfaltozása is, bár jó hír, hogy a mintegy 47 kilométernyi úthálózatra, illetve a penészleki (Magyarország) út felé vezető helyi szakaszra már kész a dokumentáció.
Az abbamaradt csatorna- és ivóvíz-hálózati munkálatok esetleges befejezése is napirendre került, de mint kiderült, Mihályfalva egyedül nem lesz képes kivitelezni az évek óta stagnáló beruházást, így valamilyen társulási szervezetet kell létrehozniuk – esetleg Margittával és Székelyhíddal – ahhoz, hogy folytatni lehessen a projektet. Ezt a fajta lehetőséget illetően több változat is elhangzott, amelyekről kikérik majd idejében a lakosság véleményét is.
Ebben az esztendőben a város költségvetésébe belefoglaltak 200 ezer lejt a helyi Egészségügyi Szociális Központ manzárdjának befejezésére, illetve elkülönítettek egy összeget a százholdi (Mihályfalva egyik negyede) focipálya öltözőhelyiségének szigetelésére is, utóbbit tetőbeépítéssel oldanák meg. Idén tervben van a Mester és a Bethlen Gábor utcák aszfaltozása, illetve a Malom utcai csatornahálózat kiépítése is.
Szó esett arról is, hogy az elmúlt esztendőben a magánszemélyek 55,4 százaléka fizette be adóját, a jogi személyek esetében pedig alig 57 százalék tett eleget adózási kötelezettségének, mely számottevően megnehezíti a város pénzügyi helyzetét.
A legtöbb gondot azonban továbbra is a tisztázatlan földügyek jelentik. A legvitatottabb téma pedig továbbra is a szemétgazdálkodás körül kialakult hercehurca volt. Ebből eredendően még mindig a kettős szolgáltatás kényszerűsége borzolja a mihályfalviak kedélyét, annál is inkább, mivel ezidáig semmilyen megoldást nem találtak a kettős szemétszállítási költséget elhárítandó (mint arról már többször is beszámoltunk az egyik a hagyományos, a másik a szelektív begyűjtés).

sok 1
A fórumon jelen volt Simon Adrián, a nagyváradi Pro Demokrácia Egyesület vezetője is, aki ezúttal a fórum lezajlását, illetve a lakosság közügyekhez való hozzáállását monitorizálta.
Az évtizedes földügyek letisztázási folyamatának fejleményeire, illetve a párhuzamosan működő két szemétszállító cég körüli anomáliákra az elkövetkezendőkben részletesebben is kitérünk.
Sütő Éva