Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Sítáborban jártak a cserkészek

Február utolsó hetében háromnapos sítáborban vettek részt a Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség (BICSISZ) margittai, paptamási és szentjobbi csapatának tagjai. A paptamási 5-ös számú Diószegi Dezső, a margittai 8-as számú Pálffy Károly és a 9-es számú szentjobbi Szent István király cserkészcsapatok összesen negyven tagja és vezetőik élvezték három napig Aranyos-Vertopon a havas hegyvidéket, illetve a szánkózást és síelést.

A tábor fő céljai a felhőtlen szórakozás mellett a nevelés, az életre és kötelességtudatra való ösztönzés, az egymást segítés voltak. Tornával és reggeli imával kezdődött minden nap, illetve minden étkezés előtt és után közösen imádkoztak a résztvevők.

Sitaborban  (4)

Jó hangulatban telt a síelés és a szánkózás, melyeket a cserkészvezetők felügyelték. Esténként társasjáték, csapatépítő programok zajlottak, amelyeken bizony a Facebook és internet nélkül is tudtak játszani és szórakozni a résztvevők. Az utolsó estén közösen énekeltek, zenéltek, és mivel a szentjobbi cserkészparancsnok, Seres Ibolya születésnapja a tábor idejére esett, a cserkészek gitárral kísért közös énekléssel és ajándékkal köszöntötték parancsnokukat.

Sitaborban  (2) HA FER

A napi háromszori étkezés mellett – melyet a parancsnokok készítettek a konyhára váltásban beosztott cserkészek segítségével – helyben sütött, friss lángos is került az asztalra, mely kelendő csemege volt, az utolsó darabig elfogyott.

Köszönet illeti a tábor sikeréért elsősorban Závodszky Tamást, az Ady Endre Elméleti Líceum tanárát, aki sokadik éve készségesen segíti a táborozókat. Köszönet a BICSISZ vezetőségének, illetve azoknak a parancsnokoknak (Paptamási – Major Lóránt, Szentjobb – Seres Miklós és Ibolya, illetve Margitta – Tőtős Norbert), akik évről évre vezetik a cserkészeket, illetve vigyáznak a gondjaikra bízott gyerekek testi-lelki épségére, mely nem kis felelősség.

 Tőtős Norbert