Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Sikertelen kultúrház-projektek

A restitúciós törvény hozadékaként az érolaszi kultúrotthont visszaperelte a Bónis család, mely famíliának egész Érköbölkútig kiterjedő birtokai voltak a vidéken. A tulajdonát képező olaszi ingatlannal együtt a köbölkúti kastély-iskola épületét is visszavette, ám ha az ingatlanokat sürgősen nem újítja fel, vagy nem adja el, mindkettőben helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek. Főleg az utóbbiban, amelynek teteje már részben berogyott.

A közigazgatásilag Székelyhídhoz tartozó Olaszi mintegy öt kilométerre fekszik a települést átszelő Nagyvárad–Szatmárnémeti műúttól. A faluban a kultúrotthon volt az egyetlen hely, ahol a fiatalok egy-egy bál vagy diszkó alkalmával szórakozhattak. Az ötvenes évekbeli államosítást követően nem igen költött senki az épületre, de a célnak megfelelt. Az utóbbi években ettől a közösségi helytől is elesett a falu, ugyanis gazdája lelakatolta a frissen visszaszerzett tulajdonát. A székelyhídi elöljáróság, valamint az olasziak megpróbáltak egyezkedni a Bónisok leszármazottaival, akik jelenleg Kolozsváron élnek, de eredmény nem született az alku folyamán.

sikertelent 2

A székelyhídi Ady-központ

Székelyhídon 2009-ben került szóba először az új olaszi kultúrotthon megépítése, amikor egy lakossági fórumon egy olyan nyertes pályázat jött szóba, amely pénzt hozhatott volna a beruházásra. Az effajta projekteket még 2007-ben indították útjukra, de a 2009-ben bekövetkezett gazdasági válság eredményeként nem teljesedtek ki.

A szóban forgó fórumon Béres Csaba polgármester egy 550 négyzetméteres épület terveiről beszélt, amelynek már a helyét is kijelölték a településen. Ehhez a területhez egy 2010. februárjában keltezett tanácsi határozat által még ragasztottak is egy keveset, hogy az utcafrontot is kellőképpen ki tudják alakítani. Azonban a pályázatból még 2014-re sem lett semmi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A volt olaszi kultúrház, ma Bónis-ingatlan

A napokban Béres Csaba polgármestert kérdeztük, miért dőlt dugába a pályázat, és lesz-e egyáltalán Érolaszinak kultúrotthona. Béres elmondása szerint nem a helyi vezetésen múlott a kivitelezés. Ugyanis hiába várták a kormánytól a tervezeti összeget, a projektet a válságra való tekintettel „nem töltötték fel pénzzel”, így odalett a lehetőség az új közösségi házat illetően. Arra a kérdésünkre, nem tudná-e a tanács visszavásárolni a régit, a polgármester elmondta: a Bónis-féle ingatlanért horribilis összeget kér a régi-új gazda, mivel az épülethez két hektár beltelek is tartozik. Ezt a székelyhídi önkormányzat képtelen megfizetni. Béres arról is tájékoztatott, a falu semmiképpen nem marad kultúrház nélkül, a megoldáson továbbra is dolgoznak.

Azonban a székelyhídi Ady Endre Művelődési Központ felújítási tervei is stagnálnak. Az érkeserűi kultúrházzal egy időben épült 540 férőhelyes művelődési ház eredetileg színháznak készült. Az önkormányzat mintegy három esztendővel ezelőtt 3 millió lejt remélt a kormánytól ennek felújítására, valamint eredeti rendeltetésének visszaállítására.

A terv jelenleg a harmadik nekifutásnál tart – fűzte hozzá erre való tekintettel Béres.

Sütő Éva