Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Sikeresen zárult a geotermális projekt

Tavaly március elején indult el egy nemzetközi projekt, amely a geotermális energia felhasználásával való közelebbi megismerkedést, illetve szakemberek képzését célozta meg. A márciustól októberig Izlandon és itthon tartott képzés eredményeiről beszélt Marcel Roşca, a Nagyváradi Egyetem villamosmérnöki és ipari menedzsmenttel foglalkozó karának professzora, valamint Helga Tulinius, az ÍSOR izlandi cég geofizikusa.

Marcel Roşca és Helga Tulinius

Marcel Roşca és Helga Tulinius

A péntek délelőtt a Nagyváradi Egyetemen megtartott beszámoló szerint a Román szakemberek geotermikus energiával kapcsolatos képzése Izlandon az Egyesült Nemzetek Egyetemének célirányos programján belül címet viselő projekt az Európai Unió támogatásával lehetővé tette, hogy négy romániai szakember, köztük egy nagyváradi is elmélyülhessen a geotermális energia kiaknázásának módjaiban. A programban részt vevő másik három szakmabeli Ilfovból, valamint a medgyesi székhelyű Dafora és Daflog cégektől érkezett. Izlandi tartózkodásuk során előadások és kirándulások, illetve vizsgák révén ismerkedtek a geotermális hőenergia helyi felhasználásával.

A projekt ugyanakkor lehetőséget adott arra is, hogy a nagyváradi érdekeltek részt vehessenek három kurzuson, amelyeket izlandi előadók és szakemberek tartottak: áprilisban a geotermális források felhasználásáról, júniusban a felszíni kitermelésről folyt a kurzus, a múlt héten pedig harmadik állomásként kiértékelték az előző alkalmakon elhangzottakat. Nagyváradon Marcel Roşca elmondása szerint igen alacsony volt az érdeklődés, az önkormányzat képviseltette ugyan magát, de például a Nagyváradi Termoficare Zrt. nem volt jelen, és a résztvevők többségét az egyetem 20–30 főből álló diákcsapata tette ki. Helga Tulinius Romániával kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy „tapasztalat létezik, hiszen Bukarestben, az Olt völgyében, és általában az ország nyugati részében van példa a geotermális hő kiaknázására, de a jelenlegi formáknál sokkal nagyobb dolgokat lehetne megvalósítani a benne rejlő potenciállal.” Marcel Roşca az elhangzottakhoz hozzátette, hogy a kiaknázás nem jár semmiféle veszéllyel, és a szóbeszéddel ellentétben attól sem kell tartani, hogy a geotermális víz egyszer elfogy, továbbá, hogy az előírásoknak megfelelően az elhasznált víz visszajuttatása a talajba sem jelent prioritást.

Végezetül a professzor megemlítette, hogy a napokban esedékes egy újabb sajtókonferencia összehívása is, amelyen a projekt nagyváradi megvalósításairól esik majd szó.

Szamos Mariann