Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Sikeresek voltak a nápolyi hadjáratok

Az RMDSZ által alapított Szacsvay Akadémia keretében Csukovits Enikő (képünkön), az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa tartott előadást szerdán, a nagyváradi Ady Endre Líceum dísztermében, Az Anjouk 14-ik századi magyar birodalma és az európai politika címmel. A több tucatnyi érdeklődőt lapunk egykori főszerkesztője, Borsi Balázs köszöntötte az előadáson.

Értekezésében Csukovits Enikő beszélt a magyar Anjou-ház alapítójáról, Károly Róbertről, aki sikeres külpolitikája és gazdasági reformjai révén, 1342-es halálakor, erős országot hagyott fiára, Nagy Lajosra. Mint az előadó hangsúlyozta, Lajosnak már fiatal korában nagy tekintélye volt Európában, amihez a későbbiekben hozzájárultak a történetírók által gyakran sikertelennek ítélt nápolyi hadjáratai is.

sikeresek

Csukovits Enikő dicsőségesnek ítélte meg a nápolyi hadjáratokat, hiszen Lajos nem szenvedett egyetlen katonai vereséget sem. Az elfoglalt területekről önszántából vonult ki, mert a Magyar Királyság volt számára a legfontosabb. Az ezt követő években folytatott dalmáciai, balkáni hadjárataival és a lengyel trón későbbi megszerzésével Kelet-Európa jelentős részét hűbéruralma alá vonta és a kor legbefolyásosabb uralkodói közé tartozott – tette hozzá az előadó.

Apjával ellentétben Lajosnak nem születtek fiú-utódai és legfiatalabb lánya, Hedvig halálával nemcsak a magyar Anjou-dinasztia, hanem az Árpád-ház uralma is véget ért Magyarországon. Ennek haszonélvezői a Luxemburgiak lettek, akik hamarosan a régió legjelentősebb dinasztiájává váltak – mondta el előadása zárásaként Csukovits Enikő.

Sz. G. T.