Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Sikeres volt az RMDSZ beiskolázási kampánya

Az RMDSZ Minden magyar gyermek számít országos beiskolázási kampányának fõ szakasza lezárult, de a következõ hetekben is napirenden marad a kezdeményezés alapelve, amely arra ösztönzi a magyar vagy etnikai szempontból vegyes családokat, hogy írassák magyar osztályba, iskolába gyermekeiket – tudatta Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelõs fõtitkárhelyettese.
,,Mivel ez már a harmadik Minden magyar gyermek számít kampány, megszokottá, természetessé vált, így a gondolatok, felhívások gyorsan, sok csatornán terjednek. Ma már messze túlnõ a kezdeményezõ RMDSZ Fõtitkárság keretein, csatlakoztak hozzá a történelmi egyházak, a sajtó, civil szervezetek, illetve a szórványkollégiumok. Az egyik leghangsúlyosabb partnerünk a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége volt” – hangsúlyozta Magyari, majd hozzátette: ,,mindenkinek köszönjük, hogy hiteles megszólalóként az üzeneteket elviszi Erdély minden sarkába, és a helyi közösség gondolkodásmódjának ismeretében a mi üzenetünk mellé teszi a maga meggyõzõ mondanivalóját.”
A fõtitkárhelyettes szerint több mint ezer szülõi értekezlet témája volt a magyar iskolák kiválasztása: voltak olyan iskolák és óvodák, ahol a párhuzamos román osztályba, csoportba járó gyermekek szüleit is meghívták, hogy megismerjék az anyanyelvû tanulás lehetõségeit és elõnyeit.
„Az RMDSZ fõtitkársága háromezer plakátot és negyvezer szórólapot nyomtatott, és a területi szervezetek segítségével mindenhova eljuttatták ezeket. A szórólapok a magyar tannyelv mellett szóló érveket tartalmazzák, de elmagyarázzák azt is, hogy az anyanyelvi oktatás sem az érvényesülést, sem a román nyelv elsajátítását nem zárja ki. Köszönet a területi szervezeteknek, amiért gyors és jó terjesztõ munkát végeztek” – összegzett Magyari.
A sajtó kiemelt helyen foglalkozott a kezdeményezéssel, majdnem valamennyi magyar rádió és tévé társadalmi célú hirdetésként bejátszotta a Fõtitkárság felhívásait, a nyomtatott sajtó is foglalkozott a témával.
,,A kampány tulajdonképpen a magyar lakosság egy kisebb részét célozza meg, körülbelül 15 százalékát, mert a magyarság többségének szokása az, hogy magyar iskolát választ” – fejtette ki a fõtitkárhelyettes.

--Sikeres volt