Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

RMDSZ-tisztújítás Szalontán és Margittán

Nagyszalontán a Magyar Házban szervezte meg hétfőn a helyi RMDSZ beszámoló és tisztújító közgyűlését. A gyűlést Török László polgármester, RMDSZ-elnök és Borsi Lóránt megyei ügyvezető alelnök vezényelte le.

A hajdúvárosi RMDSZ-közgyűlés a tevékenységi beszámolóval vette kezdetét, melyben az elnök képekkel és statisztikai adatokkal tűzdelt prezentációjában „rámutatott a helyi RMDSZ sikereire, mely a jó csapatmunkának is köszönhető” – írta lapunknak beszámolójában a megyei szervezet. Ezt követte a tisztújítás, melynek során a jelenlévők egyhangúlag újraválasztották Török Lászlót a szervezet élére. Ezután megválasztották a választmányt, az ellenőrző bizottságokat és a huszonöt tagú megyei küldöttséget.

RMDSZ Szalonta

Margittán is tisztújító gyűlést tartott a napokban a helyi RMDSZ-szervezet, melynek rég-új elnöke Árkosi Antal lett. Mint arról korábban beszámoltunk, Ákosi Antal először február végére tűzte ki a helyi szervezet tisztújító közgyűlését, ám félreértések miatt akkor el kellett napolni a találkozót. Így március 13-a lett a következő dátum. A gyűlésen közel 200 személy vett részt, amikor Árkosi Antalt és meglepetésre Almási Istvánt jelölték helyi elnöknek. A jelenlevők nagyobb része Árkosinak szavazott bizalmat újabb két éves mandátumához.

RMDSZ Margitta

A három órás gyűlésen új választmányt és új etikai és ellenőrző bizottságokat, illetve 43 küldöttet választottak meg.