Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Rendhagyó pedagóguskört tartottak

A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban egy rendhagyó pedagógiai kör kerekedett. A tanácskozás örökérvényű témája volt terítéken: a román nyelv tanítása, tanulása elemi osztályokban.

Az iskola vezetősége egy ragyogó ötlettel állt elő a román nyelv tanítása tekintetében, akkor, amikor a negyedik osztályosoknál bevezetett heti plusz egy román órát az iskola román tanárai oktatása segítségével. A tavalyi évben jómagam, mint szülő tapasztaltam meg ennek a fontosságát, a saját gyermekeimen „tesztelhettem” működőképességét. Sokban vált hasznukra ez az óra a gyerekeknek és a tanároknak is, akik belekóstolhattak egy magyar anyanyelven beszélő negyedikes gyermek azon küzdelmébe, hogy elsajátíthassa az ország nyelvét a lehető legjobb szinten. Hangsúlyoznám: az ország nyelve! – aminek ismerete szerintem is létfontosságú, és ezt minden tanítónak, tanárnak, szülőnek tudatosítania kell saját gyermekében.

rendhagyo

Az iskola egyik román tanárnője, Ştefănuţ Lavinia azt is bevállalta a jó ügy érdekében, hogy tart egy órát a negyedik osztályosokkal, amit a tanítók videón megtekintettek, elemezhettek, és láthatták hogyan nyúl a tananyaghoz egy gimnáziumi tanár – áthidalva azt a szakadékot, ami az elemi és gimnáziumi osztályok közt tátong. Az óra témája az állatvilág volt, amit ötletes, megmozgató és beszéltető feladatokkal tett színessé a tanárnő. A legjobb, amit tehet ez ügyben a tanár az, hogy beszélteti a gyerekeket, mert hogyan is tanulhat meg valaki egy nyelvet, ha csak ír és rajzol. A lényeg a beszéden van, és azon, hogy minél több román éneket, verset, mesét halljon, hogy kialakuljon az a bizonyos szókincs, amit később a továbbtanulásban és érvényesülésben kamatoztathat.

A régi tankönyv szövegeiben gyakran olyan szavakkal, kifejezésekkel találkozunk, amelyek nem tartoznak az alapszókincshez, ezért olyan tantervre és könyvekre van szükségünk, ami a nem román anyanyelvű diákok számára a román nyelvet a kisebbségi nyelvi beszélőkhöz igazított tanterv, tanmenet szerint oktatja, a közoktatás valamennyi szintjén, az erre a célra írt sajátos tankönyvekből. El is készült néhány ilyen könyv. Kiemelném a nagyváradi Tankó Veronika-Zita, illetve Farkas Tünde-Jolán szerzőpáros elsős román tankönyvét, ami a nyomtatott változaton kívül digitális anyagot is szolgáltat a tanulóknak. A szalontai tanítók megragadták az alkalmat, hogy megismerkedjenek ezzel az anyaggal, hiszen a jövő iskolájában minden létező eszközt fel kell használni a lehető leghatékonyabb tanítás érdekében.

Ami a digitális tankönyveket illeti, a Corvin kiadó két tankönyvét egy elsős osztály tanulóinak mutattuk be, az iskola informatikai laborjában, Természetesen nem volt egyszerű az első találkozás egy ilyen jellegű könyvvel, mert meg kellett tanítani a kicsiket minden apró dologra, de óriási élményt nyújtott nekik. Nem számítógép-szakértő gyerekekkel dolgoztunk, hanem egyszerű mindent tudni és látni akarókkal, akik nagyon ügyesen vették az akadályokat. Mivel előkészítő osztályban is ezen kiadványokat használtuk, ismerős volt a feladatok felépítése, ami azért jó, mert fontosnak tartjuk a kontinuitást. Sajnálatos módon a szerzőpáros másodikos elkészült könyve nem kerül az iskolákba, ezzel a folytonosságot megszakították, pedig az egy lényeges szempont, főleg a nyelvek tanulása terén.

Bízunk benne, hogy a már meglévő digitális könyvek mellé, rövid időn belül eszközöket is lehet biztosítani, hiszen számítógépek és internet nélkül nem lehet megvalósítani a modern, célravezető oktatást, és mindannyian tudjuk, hogy iskoláink e téren igen szegényesen állnak.

A pedagógiai kör tehát rámutatott arra, hogy a pedagógusok munkája mégsem hiábavaló, a modernkor gyermekei is éhesek a tudásra, szeretnek tanulni, és szívesen próbálják ki tanítójukkal a hagyományos és legmodernebb módszereket egyaránt.

Szallós Ildikó, tanítónő