Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Református Kalendárium 2017-ben is

Az 500 éves reformáció ünneplésének jegyében jelent meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) Református Kalendárium a 2017. esztendőre című évkönyve.

reformatus kalendarium

Az Ötszáz éves a reformáció (1517–2017) jelzéssel ellátott, valamint a hátlapján Luther Márton arcképét és a 95 tétel korabeli nyomtatványát ábrázoló Református Kalendárium a 2017. esztendőre Csűry István püspök bevezető üzenetét követően egy teljes fejezetet szán 500 éves a reformáció címmel az év meghatározó évfordulójának olyan írásokkal, mint Reformátoraink és a Reformáció, Luther és a török-kérdés, Erdély a reformációban.

A református évkönyv a műfajnál megszokott éves naptár megjelentetése, valamint az évfordulók és ünnepek feltüntetése mellett számos érdekes olvasmányt kínál felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Élő egyházunk és Fókuszban című fejezeteiben az egyházkerület egyes településeinek református múltjáról, a fejlődést célzó tervekről és megvalósításokról lehet olvasni. Visszatekintő című fejezetében a következő témákban lehet tájékozódni: Egyházkerületünk és a Kálvin Nyomda, A Temesvári Magyar Dalárda Hollandiában és a Miből élt egyházunk Trianon előtt és után. A távoli múltra való emlékezés a História és a Történelmi portrék fejezettel is szolgál, amelyek például Bocskai és Rákóczi szabadságharcait vagy az utolsó magyar király, IV. Károly alakját elevenítik fel.

A kalendárium szerves, szórakoztató részeként olyan fejezetek is helyet kaptak, amelyek irodalmi, gasztronómiai és humoros írásokat tartalmaznak, például sertés vemhességi vagy vetési naptárakat, ételrecepteket; de ezek mellett fejtörőket, gyermekeknek szóló történeteket és rejtvényeket is. Végezetül pedig jelentős évfordulókat feltüntető listát és egyházkerületi címtárat is megtalálunk benne, amely az egyházi, szociális és oktatási intézmények, valamint az egyházmegyék elérhetőségeit tünteti fel.

A 2017-es református kalendárium megvásárolható az egyházkerület székházában, a nagyváradi Sulyok István utca 9. szám alatt, vagy megrendelhető a 0259/435-386-os telefonszámon.

Szamos Mariann