Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Rabok legyünk vagy szabadok?”

169 év telt el 1848. március 15. óta. Hegyközpályiban vasárnap, március 12-én 15 órakor tartották a hagyományos március 15-ei ünnepséget a helyi református templomban. Az istentiszteleten Köteles László református lelkipásztor Lukács evangéliumának 18,35–43 igeversei alapján prédikált, melyben párhuzamot vont a koldus és a magyar nép között. Ebben a példázatban egy vak, koldus ember Jézushoz fordul segítségért, kéri, hogy adja vissza neki a látását. „Koldus az a nép, aki megelégszik sorsával” – mondta prédikációjában, majd feltette a kérdést: „Elfogadjuk azt, amit lenyomnak a torkunkon? Mert 1848-ban a szabadságharcosaink nem ezt tették!” Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy 169 éve voltak olyanok, akik kiálltak a rabláncok leszakítása mellett, és a mai ember se várhat mástól segítséget: csak maga tehet szabadsága érdekében. „Isten igéjének kardjával harcolhatunk az elnyomás ellen” – figyelmeztetett a lelkipásztor.

A koszorút elhelyezők csoportja

A koszorút elhelyezők csoportja

Az istentiszteletet követően a templom melletti emlékhelyhez vonultak az ünneplők. A koszorúzás előtt Szabó Ödön parlamenti képviselő mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, mekkora öröm a magyarság számára, hogy a legkisebb településtől a legnagyobbikig együtt ünnepel a nemzet. Elmondta, hogy a Bihar megyeieknek is mélyebb kötődésük van az ünnephez, ugyanis Irinyi József Bihar megyéből származó képviselő, a nemzetgyűlés tagja 1848-ban fogalmazta meg a tizenkét pontból álló követelések első változatát a következő alcímmel: „Békesség, szabadság és egyetértés!” Szabó Ödön hangsúlyozta, hogy ezen elveket követve harcoljanak a magyarok is szabadságukért. Ezután Szebeni Sándor kinevezett polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és ünnepi beszédében elmondta, hogy még nem ért véget ez a szabadságharc.

Kincses Izabella szavalja a Nemzeti dalt

Kincses Izabella szavalja a Nemzeti dalt

A beszédeket követően Kincses Izabella hegyközpályi fiatal elszavalta Petőfi Sándor Nemzet dal című költeményét, majd Imre Sándor, a református egyházközség gondnoka és Csíki Lajos presbiter, Szabó Ödön a Bihar megyei RMDSZ képviseletében, Somogyi Lajos körzeti RMDSZ-elnök, Csarnai Attila, a hegyközpályi RMDSZ választmányi elnöke, Szebeni Sándor kinevezett polgármester, Németi Melinda szociális referens és Bódi László hegyközpályi helyi tanácsos koszorúztak.

Tarsoly Normen