Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Pszichokuckó a diákokért

Egy július eleji lapszámunkban foglalkoztunk legutóbb az iskolapszichológusok megyei helyzetével, akik a kétezres évek második felétől kezdődően töltenek be fontos szerepet az oktatási intézmények diákjainak életében. Bihar megyében hetven iskolapszichológus dolgozik körülbelül, de ahogy azt Luka Enikő, az Ady Endre Elméleti Líceum iskolapszichológusa mondta, Nagyváradon ettől függetlenül elég jól lefedik a magyar nyelvű iskolák tanulóállományát.

Luka Enikő

Luka Enikő

Iskolapszichológussal minden 800 feletti diáklétszámú oktatási intézménynek rendelkeznie kell. Ez a szám elfogadható a kisebb iskolák esetében, azonban az ezt meghaladó létszámúakban egyetlen tanácsadó foglalkoztatása gyakran kevésnek bizonyul.

A jelenlegi helyzetben, ahogy arról előzőleg beszámoltunk, egy pszichológusnak gyakran 1400 vagy ennél is több gyerekkel kell foglalkoznia – sőt kisebb településeken egyáltalán nincsenek is jelen -, ami azt jelenti, hogy a szakembernek két-három iskola között kell megosztania idejét bizonyos napokat jelölve ki az egyes oktatási intézmények számára. (szerencsésebb esetben egy településen belül fejti ki tevékenységét).

Az iskolapszichológusok tevékenységéről Luka Enikőt, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum tanácsadóját kérdeztük.

A Nagyváradon született tanárnő az Ady-beli középiskolai éveket követően 1999-ben a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem pszichológia szakán szerzett diplomát, és rögtön el is helyezkedett a Bihar Megyei Nevelési Tanácsadó Központnál (CJRAE). Itt hét évet dolgozott iskolapszichológusként, hiszen csak fokozatosan alakított ki az intézmény ilyen munkahelyeket. 2006-ban az Ady Endre Líceum is kapott egy iskolapszichológusi helyet, és egy egyéves próbaidőt követően, Luka Enikő 2007-től kapta meg jelenlegi állását.

pszichokucko 2

Minden iskolapszichológus egyben tanár is

„Tanár vagyok. Társadalomtudományok katedrán belül taníthatok bármit (például logika, szociológia, filozófia, pszichológia), de természetesen a pszichológiát szeretem a legjobban. Heti négy órában tanítok, voltam osztályfőnök is. Tanárként lettem felvéve – profesor consilier şcolar a hivatalos címem -, tehát végül is tanácsadó vagyok, tanácsadói és nem pszichológusi minőségben tevékenykedem, ugyanis ez utóbbi esetben külön fizetés járna a tanügytől. Röviden: minden iskolapszichológus egyben tanár is és a tanügyminisztérium hatáskörébe tartozik.”

Az elmúlt tíz évben a tanácsadó lelkesen töltötte be ezt a funkciót, heti 18 órája van flexibilis beosztásban, ami elsősorban a gyerekek órarendjétől függ, de szülői kérésre gyakran délután is elérhető. Ebből az óraszámból 14 a tulajdonképpeni tanácsadás, de ezek kialakításában más intézményekkel is együttműködik. Az elmúlt tanévben például az Orsolya óvodában „Az érzelmi intelligencia fejlesztése” címmel tartott órákat (előkészítés az iskolára, íráskészség-, figyelemfejlesztés). Az általa végzett ingyenes tevékenység igen sokféle és sokféleképpen nyilvánul meg, azt követően, hogy a tanév elején végigjárja az osztályokat és bemutatkozik, illetve annak függvényében, hogy a szülő írásban jóváhagyja-e azt, hogy adott esetben foglalkozzon a gyerekével.

pszichokucko 3

Az iskolapszichológus több egyéni munkát végez

„Nagyon fontos a jó kapcsolat az osztályfőnökökkel, akik jelzik a problémákat. A gyereknek ugyanakkor nem kell feltétlenül szólnia az osztályfőnöknek arról, hogy elbeszélget velem, hiszen minden év elején a szülőértekezletek keretén belül egy együttműködési engedélyben (acord de colaborare a hivatalos neve) hagyják jóvá vagy utasítják el a szülők azt, hogy foglalkozhatok-e a gyerekükkel. Volt már dolgom olyan esettel is, amikor a szülőknél akadt el a dolog, mert úgy gondolták, hogy nincs szüksége a gyereknek tanácsadásra. Ha megvan az engedély, persze meg szoktam kérdezni a gyerekektől is, hogy szükségük van-e a segítségemre. Az iskolapszichológus sok egyéni munkát végez, de emellett csoportosat is, hasonló problémákkal küzdő gyerekeknek vagy konfliktuskezelés terén, amikor például osztályfőnöki órákba is bekapcsolódik, illetve kiscsoportos foglalkozásokat is tart például a gyermek és szülei számára. Többféle módon kerülhet tehát hozzám egy diák: az első, amikor önként jelentkezik nálam; másik módja, ha az osztályfőnök irányítja hozzám a gyereket, végül pedig a tanár és a szülő is megkereshet, ha problémásnak látja a helyzetet. A legrosszabb esetben az igazgatóság küldi, például rongálás, lopás esetében, hiszen hőzöngők mindig vannak, de azért ritkán. A diákok 50-60%-a önként jelentkezik.” – meséli a szakember.

pszichokucko 4

Néha, csak beszélgetni szeretnének

A beszélgetésből az is világossá válik, hogy a problémák korosztályoktól és helyzetektől függenek: V-VIII. osztályban tanulási nehézségek, viselkedésproblémák, szülő-gyerek konfliktusok, akár kis szerelmi gondok is előfordulhatnak, míg IX-XII. – ben a kamaszok esetében viselkedési, beilleszkedési problémák (ez V. és IX. osztályban gyakori), családon belüli konfliktusok a függőség kérdéskörével kapcsolatban (mit engednek meg a szülők és mit nem), párkapcsolati gondok, motivációs problémák a tanulásnál szolgáltatják az alapot, és persze a pályaválasztás is ide tartozik. „Sok esetben nem is a gyereket zavarja a tanácsadásra szorulás lehetősége, hanem a környezetet, a szülőket.” – magyarázza Luka Enikő. – „Természetesen velem se osztanak meg mindent a gyerekek, hiszen én is tanár vagyok, de látom, hogy sok minden foglalkoztatja őket, és ez jó. Volt olyan esetem is, hogy elhozták a gyereket, mert volt egy krízise, és azt mondta, többet nem akar jönni, mert szégyelli magát, és meg tudja oldani egyedül a problémáját. Néha viszont csak beszélgetni akarnak, és 3-4 alkalommal látogatnak meg. Ez elég ahhoz, hogy valamilyen irányban továbblépjenek, de van, aki az iskola befejezéséig igényli ezeket a találkozókat. Az elmúlt tíz évben már beépült a köztudatba, hogy működik ez a pszichokuckó, és én mindig felhívom a diákok figyelmét arra, hogy nem kell elmondaniuk senkinek, hogy beszéltünk, ha nem akarják, engem pedig a titoktartás kötelez.”

A Bihar Megyei Nevelési és Erőforrás Központ (CJRAE) adatai szerint az iskolapszichológusok száma a megyében a következőképpen adódik össze: Nagyváradon 25, Belényesen 4, Vaskohszikláson 3, Margittán 4, Élesden 2, Nagyszalontán 2, valamint Székelyhídon, Érmihályfalván, Diószegen, Berettyószéplakon, Tenkén, Borson, Bihardobrosdon, Réven, Papfalván és Váradszentmártonon egy-egy kabinet működik. A magyar tannyelvű iskolákat tekintve Nagyváradon két (az Ady Endre Elméleti Líceumban és a Szacsvay Imre Általános Iskolában), Nagyszalontán szintén két (az Arany János Elméleti Líceumban és az Arany János Kollégiumban), Székelyhídon (a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban), Érmihályfalván (a Zelk Zoltán Általános Iskolában), és Borson (a Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakközépiskolában) pedig egy-egy, összesen tehát hét kabinet.

Szamos Mariann