Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Prokrusztész ágya

Legény koromban vásároltam egy kis lakást, természetesen szülői segítséggel.

A lakásnál csak a az ágy volt kisebb, gyerekágy lehetett és a lakáshoz tartozott. Nem tudtam kinyújtózni rajta, vagy ha megpróbáltam, lecsüngött a lábam, ami nagyon kényelmetlen volt.

Szerencse, hogy nem találkoztam Prokrusztész mesterrel, aki méreteimet az ágyhoz igazította volna, így én módosítottam nagyságomhoz az ágyat.

Prokrusztész görög mitológiai alak. Attika híres útonállója, Poszedion fia, aki az utasokat kifosztotta, majd ágyába fektette. Aki hosszabb volt az ágyánál, azt megcsonkította, aki rövidebb volt, azt halálra nyújtotta.

Ez az ágy jutott eszembe, amikor azt hallottam, hogy egyes gyerekintézményekben az ágyhoz kötik a gyermekeket. Lelkileg biztosan sérültek, remélem, fizikailag nem. Bukarestben az egyik alkalommal óvodai ágyakra fektették egy tantárgyverseny résztvevőit. Lehet, ők is Prokrusztész ágyán képzelték magukat.

Dosztojevszkij, a lélektani regény megteremtője műveiben érzékeltette, hogy a szűk, behatárolt élettér személyiség-eltorzulásokhoz, kiszámíthatatlan emberi reakciókhoz vezet.

Vajon a jövő olimpikonjai, tudósai hogyan érezték magukat ebben a szűk élettérben?

Sajnos ma is előfordul, hogy iskoláinkat, egyetemeinket, szellemiségünket, kultúránkat próbálják kalodába zárni, Prokrusztész ágyába fektetni. Nemcsak a jogi, a fizikai megcsonkítás, de a szellemi megcsonkítás is fáj.

Próbáljuk meg Prokrusztész ágyát méreteinkhez igazítani.

 V. Szilágyi István