Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Polgármesterek tanácskoztak RMDSZ-es vezetőkkel

Hétfői nagyváradi látogatásán az RMDSZ szövetségi elnöke, Kelemen Hunor, illetve az RMDSZ Bihar megyei vezetői a magyar polgármesterekkel és alpolgármesterekkel találkozott. A tanácskozás jó alkalomnak bizonyult arra, hogy szót ejtsenek az elmúlt időszak újabb kormányzati kezdeményezéseiről, melyek ha alkalmazásra kerülnek, negatívan érinthetik a magyar közösséget.

polgarmesterekkel (1)

Egyebek mellett felvetődött az új közigazgatási átszervezésről szóló törvény, mely az elmúlt huszonöt éves pozitív gyakorlatot, melyet az RMDSZ-nek köszönhetően a közigazgatásban megjelenítettek, mely szerint a döntések közelebb kell kerüljenek az emberekhez s így akár újabb községek jöjjenek létre, ma a jelenlegi kormányzat ellentétes irányba akarja forgatni, a polgármesteri hivatalokat távolabbi helyekre akarja helyezni, megszüntetvén több magyar község nagyon nehezen kivívott önállóságát. Cseke Attila jelezte, az RMDSZ bővebben foglalkozott ezzel a kérdéssel, és rámutatott, hogy a minisztérium által elkészített anyag egyrészt elavult adatokat tartalmaz, másrészt szakmaiatlan javaslatokat tesz. Azért, hogy ebben a formában Bukarest elképzelései ne valósulhassanak meg, ott kell lenni a bizottságokban és amennyiben lehet, a kormányban is.

Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta: csak az RMDSZ-nek volt javaslata arra, hogy egységesen kezeljék a közigazgatásban dolgozók bérezését és ugyanakkor prioritásként az egészségügy és a tanügy mellett a közigazgatás, polgármesteri hivatalok személyzetének a bérfejlesztését.

polgarmesterekkel (2)

A jelenlévő polgármesterek többsége elmondta, immár román kollégáik is azt jelzik, hogy az RMDSZ szakpolitikusainak javaslatai a valóságból merítkeznek, hisz mindannyiuk közös gondja, hogy szinte lehetetlen jól felkészült, kemény munkabírású személyt találni vagy megtartani a polgármesteri hivatalokban akkor, amikor a fizetések a minimálbér környékén mozognak, de ugyanakkor a teljes romániai államigazgatási káoszért náluk csapódik le az elégedetlenség.

Az önkormányzati találkozón felvetődött az is, hogy az elmúlt években elindított beruházások egy része ugyan elkészült, vagy folyamatban van, azonban a minisztériumok nem teljesítik szerződési kötelezettségeiket. A saját fejlécükkel és miniszteri aláírással ellátott körlevélben szereplő határidőt egyszerűen nem tartják be. Többen panaszkodtak arra, hogy az elvégzett munkák nincsenek kifizetve, mert a minisztérium nem küldte át a beruházások társfinanszírozását. Nagyszalonta polgármestere, Török László tudatta, hogy több beadványukra, mely a városban a szennyvízhálózati beruházások után az utak állapotának a helyreállítását jelentették volna, és melyre a szerződés értelmében lenne tartalékalap, egyszerűen nem válaszolnak, vagy nem merik meghozni a szükséges döntéseket. Elmondta, az elmúlt időszakban az utolsó magyart is eltávolították a rendszerből, így már csak abban reménykedhetünk, mondta Török László, hogy megint lesz ott közülünk valaki, aki szívügyének tekinti a magyar közösségek fejlesztését.

polgarmesterekkel (3)

Az ülésen jelenlévő Pásztor Sándor megyei tanácselnök jelezte, hogy három hónap után sikerült egy sor kérdésben előrelépni. Sajnos, mint mondta, nem történt eddig központi költségvetés-kiegészítés. A megyei önkormányzat saját területén kénytelen volt szükségmegoldásokkal dolgozni. Több olyan projekt, amely le volt állítva, most kimozdult a holtpontról: keményen dolgoznak a múzeum új székhelyén a volt magyar királyi hadapródiskolában, és immár valós esély van arra, hogy az önkormányzat a katolikus egyház számára teljes egészében birtokba adhassa a püspöki palotát. Ugyanakkor a vidéki tanmedencék tervezését már elindították, és a nagyszalontai körgyűrű hatástanulmánya is elkészülhet az év végére. A nagyváradi repülőtér külföldi járatai ugyan közvetlenül nem érintik a települések vezetőit, azonban nagyon sok Bihar megyei lakosnak van külföldön dolgozó rokona, ismerőse, akár gyermeke, aki immár közvetlenül Nagyváradra érkezhet haza.

A parlamenti választások igazi tétje Pásztor Sándor szerint az, hogy noha jól sikerült szerepelni és tárgyalni a helyhatósági megmérettetésen, lesz-e erős támasz a parlamentben és ennek következtében akár a kormányban is. Azt tudjuk mondani, hogy amikor jelen voltak a magyarok a bukaresti kormányban, akkor Bihar megyében épültek a kórházak, saját szakterületről említést téve pedig elmondta, épültek a vízügyi beruházások. Ezen jó helyzetnek a megteremtése mindannyiunk érdeke.

Biró Rozália szenátor jelezte, hogy egyre nagyobb elvárás lesz az önkormányzatok irányába, hogy idősgondozással is foglalkozzanak. A jelenlegi kormányzati felfogás és támogatási rendszer nem kedvez annak, hogy ebben a szerepben komolyabb előrelépést tudjanak tenni a hivatalok. Mint mondta, kell látni azt, hogy sajnos átalakul a vidék életkori struktúrája, egyre több idős ember marad magányosan, gyerekei nélkül falvainkban, és róluk közös felelőssége gondoskodni az államnak és a családnak. Nem lehet csak a család oldalára tolni a felelősséget, hisz munkaképes korukban ezek az emberek szolgálták az országot és fizettek adót, járulékot, amiből egyáltalán működhetett Románia.

Szabó Ödön parlamenti képviselő jelezte, hogy a magyar képviselet érdekében sikerült egységre vagy megértésre jutni. Ma nincs megosztottság. Mindenki úgy gondolja, hogy jelen kell lenni azokban a testületekben, ahol rólunk esik szó, ahol rólunk döntenek. A Magyar Polgári Párt a Szövetség listáján indul, a Néppárt megértően úgy döntött, hogy nem akarja veszélyeztetni a magyar parlamenti jelenlétet, ezért végül nem indult. Ez az új helyzet megadta a lehetőséget arra, hogy a választásokon ne testvérháború, hanem a magyar ügyekért őszinte és bátor felvetésekkel valós párbeszédet kezdeményezzünk újból a román többség képviselőivel. Könnyebb úgy a szomszédokkal az együttélés problémáiról beszélni, hogyha saját családunkban nincs viszály, könnyebb tehát úgy a román-magyar viszony rendezéséről beszélni, hogy közben nem magyar-magyar vitákkal emésztjük fel energiáinkat. Ez az új helyzet azonban csak akkor lehet tartós, mondta Szabó Ödön, ha mindenki komolyan veszi a feladatát, az önkormányzati vezetők és a Szövetség települési képviselői megértik, hogy világos, tiszta üzenetekkel mozgósítani kell a magyarokat. Részvétel nélkül nincs jelenlét. Az önkormányzatoknak, és így a magyarok helyi érdekeinek csak akkor van esélyük az érvényesülésre, ha 2016. december 11. után megint meg tudjuk mutatni, hogy van közösségi összefogás a magyar ügyekért – zárta mondandóját Szabó Ödön.

A Bihar megyei RMDSZ sajtóirodája