Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Példaképünk volt

„Mint kagyló testébe fogadott gyöngyét…,
írom a szót, a hazulról hozottat.” (Kányádi Sándor)

peldakepunk

Nehéz lenne felsorolni mindazt, amit tőle tanultunk, mi – több száz tanító és óvónő –, a mi példaképünktől, aki bearanyozta diákéveinket, pedagógusi munkánkat, akinek úgy ittuk minden szavát, mint „a mennyei mannát”. Hatalmas tudásához önfegyelem, derű, szerénység társult, ő volt az, aki szelíd szeretetével csak jó irányba terelte tanítványait.

Szívügyének tekintette a tanító- és óvóképzést, az évtizedek során elkötelezettje lett ennek az oktatási területnek. Számos módszertani kézikönyv megírása fűződik nevéhez, amelyek ma is aktuálisak, mert messzemenően megelőzték azt a kort, amelyben íródtak.

Nevéhez fűződik a nagyváradi tanítóképzés átfogó történetének a megírása.

Mint intézményvezető – a nagyváradi Iosif Vulcan Tanítóképző igazgatóhelyetteseként – féltő gonddal, kiváló diplomáciai érzékkel irányította a „törékeny” magyar tagozatot, dacolva a sok nehézséggel, kihívással, amit ez jelentett az örök változások korában.

Áldásos tevékenységének újabb állomása a Partiumi Keresztyén Egyetemen a tanító- és óvóképzés főiskolai szintű megszervezése, a szakmai színvonal biztosítása, tanítás, amit nagy elkötelezettséggel és odaadással végzett. Több százra tehető azoknak az I. fokozatú módszertani szakdolgozatoknak a száma, amelyeknek szakmai irányítója volt Bihartól egészen Brassó megyéig.

A különböző pedagógiai kiadványokban megjelent cikkei magas szakmai képzettségről, tájékozottságról, korszerű szemléletmódról tettek tanúbizonyságot.

Munkáját elhivatottság, az anyanyelvi oktatás iránti elkötelezettség jellemezte, mert ő meghatározó egyénisége volt nemcsak a bihari, partiumi, hanem az erdélyi magyar oktatásnak is.

Munkásságát a Romániai Magyar Pedagógusszövetség Ezüstgyopár díjjal jutalmazta.

Igaz ember volt, őszinte barát, akire mindig lehetett számítani. Fáradhatatlanul szolgálta az anyanyelvi oktatás ügyét, fegyelmezetten, szeretettel, szelíd mosollyal az arcán.

Távozása pótolhatatlan űrt hagyott lelkünkben. Nyugodjon békében! Isten veled, drága Tanárnő! Mindnyájunk példaképe, a mi Rauscher Erzsébetünk!

 

Pető Csilla, 
tanfelügyelő

 

Bodóczi Erzsébet, 
a Iosif Vulcan Pedagógiai Líceum volt igazgatóhelyettese