Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ötszáz százalékos adó az elhanyagolt épületekre

Elfogadta a nagyváradi önkormányzati  képviselőtestület az elhanyagolt ingatlanul 2018-as felüladóztatásáról szóló határozatot, 18 igen szavazattal és kilenc tartózkodással.

otszaz

A csütörtökön jóváhagyott határozat értelmében azoknak, akiknek épülete vagy telke elhanyagolt állapotban van, 2018-től 500 százalékos ingatlanadót kell fizetniük ezek után, akkor is, ha társtulajdonosai az ingatlannak. A tervezet ugyanakkor nyitva hagy egy kiskaput: mindazok, akik befizetik az úgynevezett ingatlanfelújítási adót, adómentességet kapnak.

A határozattervezetről rendezett közvitáról lapunkban is beszámoltunk, ott elhangzott, hogy egy speciális számlán különítik majd el ezeket a felújítási adóból származó összegeket, így az épületek társtulajdonosai ennek befizetésével is igazolják, hogy beleegyeztek épület homlokzatának felújításába. Ez azért fontos, mert a társtulajdonban lévő épületek esetén mindenit egyformán fizette a megemelt adót (idén 400 százalékosat), függetlenül attól, hogy beleegyezet-e vagy sem, az ingatlan felújításába.

haz

Az önkormányzat végzi az épületek állapotának felmérését, majd felszólítást küld a tulajdonosoknak, hogy végezzék el az állagmegőrzést és/vagy felújítást a megadott, november 30-i időpontig. Szintén ők ellenőrzik a megadott határidő betartását, és ennek be nem tartása esetén a tanácstagok elé küldik a felüladóztatásról szóló, egyéni határozattervezeteket.

Ide kapcsolódik egy másik határozat jóváhagyása – ezt 21 igen, öt tartózkodás és egy nem szavazat arányban fogadták el –, mellyel kiegészítették azt a szabályzatot, mely alapján meghatározzák, mely épületek számítanak elhanyagolt ingatlannak. Ebből kiderül, milyen összegeket vesznek alapul a homlokzat-felújítás költségeinek kiszámításához. Ahol bonyolult, összetett díszítőelemeket kell helyreállítani, ott a felújítás költségét 600 lejre becsülik négyzetméterenként, ahol kevésbé összetettek a díszítőelemek, ott 500 lejbe, az egyszerű díszítésű homlokzatoknál pedig 350 lejbe kerülhet egy négyzetméter felújítása.

Az ingatlanfelújítási adót visszakapják a tulajdonosok, ha közös döntés alapján felújítják a homlokzatot, még mielőtt a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal tenné ezt. Az önkormányzat akkor kezdik el egy-egy épület felújítását, ha a társtulajdonosok felújítási adóként befizetik a munkálatokhoz szükséges összeg kétharmadát.

Fried Noémi Lujza