Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ötödik Szent László Regionális Találkozó

Szent László szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából az ötödik kerületi találkozóra került sor augusztus 31-én, Székelyhídon a római katolikus Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplomban.

otodik 1

Ez alkalommal a székelyhídi egyházközségbe hozták el Nagyváradról a Szent László ereklyét. Zarándokok érkeztek Érmihályfalva, Bihardiószeg, Érsemjén, Éradony, Asszonyvására, Érkeserű, Margitta, Érszalacs és Monospetri egyházközségekből.

A székelyhídi és a gálospetri gyermekotthon gyermekei örvendeztették meg a zarándokokat Szent László életéből inspirált rövid jelenetek előadásával.

A szent király élet példáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással a zarándokok és konkrét irányvonalakat fogalmaztak meg a keresztény ember, illetve a plébánia közösségek számára.

A csodálatos, ünnepi pompába feldíszített, zsúfolásig megtelt templomban 17.30 órától tanúságtételek hangoztak el Ft. Bogdán István, érmihályfalvi plébános moderálásával. Elsőként a székelyhídi Joachimsthaler Szilvia szólt az ünneplőkhöz, másodikként Lázár Tamás következett Margittáról, a harmadik tanúság tevő Felvinczi Erzsébet volt Érmihályfalváról. Negyedikként Csorba Terézia Érsemjénből, ötödikként Hajas Attila kántor-hitoktató Monospetriből, hatodikként Madarász Klára Értarcsáról, hetedikként Székely Szabolcs Diószegről, végezetül Szabó Anna Érszalacsról zárta a sort, az idő szükössége miatt több fogadalomra nem volt idő..

otodik 2

A tanúságtévők közül egyesek saját élettapasztalataikat, az élet írta próbatételeiket osztották meg a többiekkel, mint mondták a nehéz időkben a vallás, a hit, az egyház, Szent László példa mutatóélete, mutatott utat és adott lelki megnyugvást, erőt, üdvösséget

A találkozó a szent király ereklyéjének jelenlétében bemutatott szentmisével zárult, melynek főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök volt, jelen volt még Tóth Attila Levente segédlelkész Tasnádszántóról, Varga Sándor Biharpüspöki plébános, Majernyik Mihály plébános-kanonok, Szűcs Attila Bihardiószegi plébános, Kovács Ferenc Zsolt iroda igazgató és Fodor József plébános, általános helynök, nagyprépost .

Szentbeszédet mondott Ft. Mihály Balázs érkeserűi plébános, aki elmélkedésében László király szent életét emelte ki, akinek egész élete, minden tette, hősiessége és hite mind az Istennel való mély kapcsolatban gyökereztek. Ünnepelnünk kell ezt az Isteni csodát, erősödnünk kell vallásunkban, az alapokhoz kell visszanyúlni. Magyarságunk, kultúránk, vallásunk megőrzése és ápolása – ezek a keresztény élet alapjai. .Szent László a népét szolgáló uralkodó volt, egész életében erős hittel rendelkezett, manapság is fontos a mindennapi ima, a vallásosság gyakorlása és megélése. Az ima a fohász az élet oxigénje – hangzott el.

Böcskei László megyéspüspök beszédében kiemelte: amikor a Szent László királyt, a Nagyváradi Egyházmegye alapítóját ünnepeljük, akkor keresnünk kell azokat a támpontokat, amelyek segítségével jobban bele tudunk gyökerezni abba az érté rendbe, amelyet ő maga képviselt egész lényével és cselekedeteivel, amelyre alapozott és épített egy egész országot és egyházat. A megyéspüspök kihangsúlyozta: a Szent László-év jelentősége abban áll, hogy nemcsak az egyházmegye központjába hívja ünneplésre a híveket, hanem megmutatja a szent király ereklyéjét a plébániákon, a kisebb közösségekben is. Szent László tettei és élete legyen iránymutató a számunkra, próbáljuk magunkévá tenni, elsajátítani, gyakorolni a mindennapi életünkben. Az ünnepség végén Böcskei László megyéspüspök megköszönte a számtalan jó szándékú ember támogatását, szeretetét. Külön megköszönte a részvételt Rákosi Jenő esperesnek, református lelkipásztornak, Antal Ciprian ortodox papnak és Erdődi Endre csokalyi görög katolikus tisztelendőnek, és a híveknek, hogy ilyen nagy számban részt vettek e szép, estébe nyúló ünnepségen,, melynek házigazda Ozsváth József székelyhídi római katolikus plébános volt.

Tatai István, Székelyhíd