Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Összefogás a Kert utcáért

A nagyváradi városvezetés által lebontásra szánt Kert (ma Avram Iancu) utcai épületek sorsáról tartottak lakossági fórumot pénteken, az RMDSZ újvárosi székházban. A tiltakozó aláírásgyűjtést kezdeményező RMDSZ képviselői mellett a fórumon jelen volt és felszólalt Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei elnöke is – az EMNP ugyanis nemrég csatlakozott a történelmi belváros építészeti örökségének megmentésére irányuló kezdeményezéshez.

Az egybegyűlteket házigazdaként Sauer András, a nagyvárad-újvárosi RMDSZ-körzet vezetője köszöntötte, majd Huszár István városi tanácsos ismertette az ominózus tervet, amely szerint a városvezetés a városi főépítész beleegyezésével és közreműködésével lebontatná a Kert utca tűzoltóság felőli oldalán álló több mint százéves épületeinek homlokzatát a Szent László (Unirii) tértől egészen a katasztrófavédelmiek székházáig. Huszár István üdvözölte az EMNP csatlakozását az aláírásgyűjtéshez, és hangsúlyozta, reméli, hogy az összefogás által eredményesebb lehet a tiltakozás.

osszefogas 5

A románságnak is fontos kell, hogy legyen

A volt alpolgármester, Huszár arról is beszélt, hogy a történelmi belváros több mint százéves házait – melyek közül az egyik ráadásul műemlék besorolású – nem volna szabad így kezelnie az önkormányzatnak. „Nem kifogás az, hogy ezekben az épületekben vannak szociális lakások” – hangsúlyozta Huszár István, aki alpolgármestersége alatt javasolta is, hogy a cukorgyár melletti üres épületben a város 22 család számára alakítson ki szociális lakásokat.

Az aláírásgyűjtés kezdeményezői ugyanakkor azt is elismerték, hogy a lebontásban érintett lakók között voltak ellenvélemények is. Az önkormányzat ugyanis már sok lakót megkeresett különböző ajánlatokkal, és többüknek bizony megfelelne, ha egy új garzonra vagy lakásra cserélhetné lerobbant, Kert utcai lakhelyét. „A kérdés, hogy mi az, amit ígérnek, és mi az, amit végül adni fognak” – hangsúlyozta Huszár István. Mint hozzátette: az önkormányzati terv forgalmi szempontból sem jó, ugyanis azzal, hogy a tűzoltóság épületéig bontanak, tulajdonképpen egy tölcsér-hatás fog kialakulni, és semmivel sem lesz gördülékenyebb vagy könnyebb a közlekedés.

Huszár István azt is hangsúlyozta, hogy a Kert utca megmentése a váradi románságnak is szívügye kellene legyen, hiszen a lebontásra szánt épületsor egyik házában működött a Nicolae Jiga Alapítvány, amely 1860 és 1884 között az akkori román tanulók iskolai bentlakását biztosította. Ezt igazolta Pető Dalma, az RMDSZ városi szervezetének kommunikációs vezetője is, aki a fórum záróakkordjában elmondta: az aláírás-gyűjtéssel kapcsolatos Facebook-felhívásra számos román polgár is válaszolt, annak ellenére, hogy a felhívást eredetileg csak magyar nyelven tették közzé. Ezért a visszajelzések nyomán kétnyelvűvé tették a tiltakozó szórólapot, és internetes petíció indítását is tervezik.

osszefogas 1

Tessék felújítani, és mindjárt szebb lesz

Huszár István bevezetőjét követően a fórumon részt vevő számos nagyváradi lakos fejezte ki nemtetszését az önkormányzat tervével kapcsolatban. Közülük elsőként Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke szólalt fel. „Társaságunk fő tevékenysége a műemlékvédelem, és mi már régóta figyeljük, hogy a városi főépítész és akik körülötte vannak, többet rombolnak, mint építenek. A szecessziós palotán eltűntek a minták, másokat átalakítottak, más ablakok kerültek be és így tovább… Többször is próbáltunk közbeszólni, hogy ezt ne csinálják. Ezzel az összképet rontják, és az embereknek milyen véleményük van az ilyen főépítészről, aki ilyen dolgokat csinál? Megdöbbentő dolog, hogy egy történelmi városrészt el akarnak pusztítani” – fogalmazott. Majd feltette a kérdést: „Visszamegyünk a Ceauşescu-korba, amikor falvakat tüntettünk el? Ez az utcarész tulajdonképpen a történelmi városközpont része. Nem azt kell nézni, hogy mondjuk nem olyan szép épületek, hanem arról van szó, hogy a régi történelmi városképnek a része, s mint olyan: meg kell őrizni. Nem szabad hagyjuk, hogy ehhez hozzányúljanak. Ha nekik nem tetszik, hogy rossz állapotban vannak, hát akkor tessék: újítsák fel, és akkor mindjárt szebb lesz” – hangsúlyozta, és mindenkit arra buzdított, hogy írják alá a petíciót.

osszefogas 2

A Vámház utcát is bontanák?

A lakossági fórum résztvevői között volt Bakó Attila épületgépész-mérnök is, aki úgy vélekedett, hogy a tiltakozást már jóval hamarabb, a Szent László tér átépítésének kezdete előtt kellett volna elindítani, ez ugyanis felborította a város közlekedését. Mint hozzátette: a Kert utca egy részének lebontása nemhogy javítaná, de még rosszabbá tenné a közlekedést a központban, ezért mielőtt hasonló ötleteket vetnek fel, készíteni kellene egy átfogó közlekedési tanulmányt a városról.

Ezzel értett egyet a következő felszólaló, Szabó István is, aki azt szorgalmazta, hogy meg kellene vizsgálni, érdemes-e egyáltalán hozzáfogni egy ilyen nagy anyagi vonzattal járó beruházáshoz. Ugyanakkor rámutatott, hogy a Kert utcai forgalom „rendezésével” párhuzamosan az önkormányzat elindította a Vámház (ma Sucevei) utca közlekedési „átrendezését is”, amelynek szintén jelentős bontás lesz a vonzata. Vagyis a Rhédey park felől a nagypiac irányába haladva a jobb oldalon levő házak szintén veszélybe kerülnek, és ez ellen is tiltakozni kellene, hiszen a sarki raktárépületet leszámítva ott mind jól karbantartott, magántulajdonban levő épületekről van szó – mondta.

osszefogas 3

Veszélyes precedenst teremtene

Péter I. Zoltán helytörténész szintén tiltakozását fejezte ki a polgármester által felvetett bontási terv ellen, hangsúlyozva, hogy a történelmi belváros védett övezetéről van szó, az úgynevezett Török-ház ugyanakkor szerepel az országos műemléki listán is. Műemléket lebontani pedig tilos. A kérdés csupán az, hogy a minisztériumnál el lehet-e intézni, hogy műemléképületet lebontsanak, mert ha igen, akkor ez egy nagyon veszélyes precedenst teremtene.

Kecse Gabriella pedagógus, önkormányzati képviselő úgy vélekedett, hogy a közlekedés megkönnyítésének indoka csupán porhintés, a történelmi belváros megbolygatása tulajdonképpen egy történelem-átírás kezdetét jelentené, ami ellen tiltakozni kell.

A sarki házat mindenképpen rendbe lehetne tenni, a Szacsvay Imre (ma Cuza Vodă) utca sarkán pedig már felvetődött az ötlet, hogy az egykori Csanda-patika helyén gyógyszerészeti múzeumot alakítsanak ki – emlékeztetett Molnár Judit tanár, közíró, aki egyébként egyetértett azzal, hogy a város szívében levő nyomortanyát fel kellene számolni. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy kellene egy ember, aki felülről átlátja és kézben tartja a sokszor egymásnak gátat vető fejlesztési projekteket, de nagyon fontos volna, hogy az az egy ember tősgyökeres váradi legyen.

osszefogas 4

Nézetkülönbség nélkül

„Külön öröm, hogy itt most önök előtt beszélhetek. Nagyon sok olyan gondolat hangzott el itt, amit akár egy néppártos gyűlésen is mondhattak volna. Azt hiszem, hogy semmilyen nézetkülönbség nincs közöttünk a Kert utca kapcsán” – hangsúlyozta felszólalásában Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei elnöke. Az utca történetéhez még hozzátette, hogy annak idején, amikor a 80-as években a tűzoltólaktanyát építették, akkor a Ceauşescu-házaspár külön kérésére szakították meg az elkezdett munkálatokat és helyezték az utcahomlokzatot néhány méterrel bennebb, ugyanis az ő javaslatuk volt, hogy a főtérre vezető út többsávos sugárút legyen. Csomortányi István ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kert utca kérdésében a megyei főépítésznek is komoly beleszólása van, ezért az ő véleményét is ki kellene kérdezni.

osszefogas 6

„Teljesen természetesnek tartottuk, hogy csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez, és avval a gondolattal is egyetértek, hogy egyfajta lakmuszpapír lesz ez a kezdeményezés, hogy vajon mit bír el a váradi közösség, mert tényleg ahhoz asszisztálunk, hogy átírják a város történelmét, és az épített örökség, az bizony ennek a leglátványosabb része” – fogalmazott Csomortányi István. Hangsúlyozta, hogy az EMNP is kiveszi részét az aláírásgyűjtésből, ugyanakkor előrevetette, hogy ez az együttműködés előfutára lehet a műemlékvédelemmel kapcsolatos további közös akcióknak is.

Sz. G. T.