Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Operatív tanácsülés számtalan napirendi ponttal

Gyors és operatív volt a Bihar Megyei Tanács tegnap reggeli ülése, melyen mintegy 29 napirendi pontban, szinte egytől-egyig példaértékű egyhangú döntés született, ellenszavazatok nélkül, alig néhány tartózkodással. Az ülésről egyébként öt tanácstag hiányzott.

Legelső körben egy megüresedett tanácsosi hely felszabadításáról döntöttek, mely Valentina Butişcă szociáldemokrata tanácstag lemondását követően üresen maradt, s így a későbbiekben várhatóan újra szavazásra bocsátják majd, amint tisztázzák a hely betöltésének körülményeit.

26 támogató, illetve 3 ellenszavazattal, az RMDSZ javaslatát elfogadva, a Diófási Pszichiátriai Intézet (Nucet) adminisztratív tanácsába Nyeste Andrást jelölték ki a megyei tanács ottani képviseletére. A megyében zajló Aparegio-projekt különféle fejlesztéseinek, szolgáltatásainak alaposabb átvilágítására 27 igen és 2 nem szavazattal a Nemzeti Liberális Párt színeiben Ionel Avrigeanu tanácsost delegálták.

Operativ

A megyei tanács egyhangúan döntött a jelenleg fogyatékkal élő, nagykorú személyek ápolására szolgáló csegődi kastély, illetve az ehhez tartozó ingatlanok felvásárlási procedúrájának mihamarabbi megkezdéséről is. Emellett a megyei könyvtár és az agrárkamara szervezeti működési elvének bizonyos szükségszerűvé vált változtatásait is megszavazták. A tanácsosok egyetértettek továbbá a Királyerdő hegység ökoturizmusára irányuló regionális fejlesztési tervvel is. Döntés született továbbá arról, hogy néhány ingatlan használati jogát megvonják a Határon Átnyúló Együttműködésért Regionális Irodától.

Meglepően egyhangú szavazat született arról is, hogy meghosszabbítják a Körösvidéki Múzeum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közötti 2011-ben kötött, és azóta folyamatosan kitologatott határidejű ingatlani bérleti szerződést.

Öt tartózkodás ellenében, szinte mindenki egyetértett továbbá azzal is, hogy a Zöldfa (ma V. Alecsandri) utca 10. szám alatt Avram Iancu-emléktáblát állítsanak a közeljövőben.

Végezetül néhány megyei magánvállalkozóhoz tartozó távolsági buszjárat engedélyének további szavatolására bólintott rá a megyei tanács plénuma, köztük a Margitta–Tóti, Margitta–Nagyvárad, Hegyközkovácsi–Nagyvárad, Biharszentjános–Nagyvárad, illetve a Bors–Nagyvárad járatokéra.

Tóth Gábor