Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Önkeresés szokatlan módon

Nem szokványos, úgymond interaktív önismereti kiállítás tekinthető meg hétfő óta a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) dísztermében. A Vagyok, aki vagyok! című kiállítás megnyitója előtt a szervezők rövid sajtótájékoztatón beszéltek erről a rendezvényről. Ráksi Lajos, a PKE lelkésze, illetve Püski Dániel, a Debreceni Református Egyetem lelkipásztora mondta el, milyen célból állították össze ezt a játékos, önismereti performanszot. A tárlat ötletgazdája Püski Dánielen kívül a debreceni Arany Barbara is, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a váradi tárlatnyitón. A kiállításnak a szervezők szerint egyértelműen az a célja, hogy elgondolkodásra, énkeresésre ösztönözze azokat a fiatalokat, akik érdekesnek vélik, hogy formabontó módon is keressék önazonosságukat, hitüket.

onkereses 2

A díszteremben berendezett kiállítás furcsa kis folyosókra hívja a látogatót, minden folyosónak egy-egy alaptémája, egy-egy identitás-meghatározó célja van. Így például énkép, gyökerek, többszörös identitás, határok, nemi szerepek, csoportidentitás, fejlődés, digitális identitás, tökéletesség elnevezésű labirintusokon haladhatnak végig az önazonosság-keresők. Ezekben a labirintusokban különféle ábrák, tárgyak késztetnek elgondolkodásra, s mindenik folyosó egy szimbolikus templomba vezet. A Mózes Második Könyvéből vett idézet (Vagyok, aki vagyok!) mint egyfajta mottó valószínűleg épp vitathatósága miatt is önmeghatározásra késztetheti azt, aki arra keresi a választ, kicsoda ő valójában, még akkor is, ha a bibliai példával ellentétben esetleg nem isteni kinyilatkozásként viszonyulnak az identitásukat kutatók életük legnagyobb kihívásához: saját maguk meghatározásához.

A sajtótájékoztatót követően került sor a kiállítás megnyitójára, melyen részt vett Tőkés László EP-képviselő is, aki felszólalásában az identitástudat fontosságára hívta fel a jelenlevő fiatalok figyelmét, rámutatva arra, hogy önazonosság nélkül nincs nemzeti, hitbéli identitástudat sem. Az interaktív önismereti kiállítás október 26-ig látható a díszteremben.

Sz. M.