Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Nyitott szívvel figyeljünk

A Festum Varadinum rendezvényeinek sorában szerdán délután a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség templomában Molnár Imola lelkész meghívására Bálint Róbert Zoltán mészkői lelkipásztor, a Magyar Unitárius Egyház közigazgatási előadótanácsosa tartott ünnepi istentiszteletet.

Molnár Imola köszönti a gyülekezetet és a meghívott lelkészeket

Molnár Imola köszönti a gyülekezetet és a meghívott lelkészeket

Molnár Imola nagy szeretettel üdvözölte a meghívottakat és hívek kis közösségét, akik Nagyvárad „legkisebb gyermekét”, az unitárius egyházat alkotják. Bálint Róbert elgondolkodtató egyházi beszédében Lukács evangéliumának (10.:29-38) az irgalmas szamaritánusról szóló történetével adott példát a megszorult helyzetben lévő ember megsegítésének elmulasztására, és a mögötte meghúzódó okokra. A pap sem, a lévita sem segíti a kirabolt és összevert szerencsétlent, mert kötik őket a társadalmi szabályok és szerepeik, de a kitaszított szamaritánusnak nincsenek kötöttségei, ő segít. „A társadalom hibáira és a változtatás szükségességére mutat rá Jézus a történettel, saját korának visszásságaira, és ugyanakkor magyarázatot is ad a segítségnyújtás elmulasztására: az ember másra összpontosít, intézi saját dolgait, és sietségében nincs ideje megállni, hogy segítsen.” – mondta a tiszteletes. „Talán ezért, és nem emberségtelenségből buknak meg egyesek az együttérzés próbáján, talán nincsenek is rossz emberek a történetekben. Nem tudjuk, mire van igazán szükségünk, nem nyitott a szívünk. Nyisd ki a lelked, emeld fel a fejed, lassíts! Állj meg!” – tette hozzá Bálint Róbert, arra ösztökélve a hallgatóságot, hogy igazi emberi, személyes kapcsolatokat teremtsenek maguk körül.

Fodor József, Mátyás Attila és Forró László az első sorban

Fodor József, Mátyás Attila és Forró László az első sorban

Az istentiszteleten jelen voltak a nagyváradi egyházak képviselői is, akik a szószéki szolgálatot követően szóltak néhány mondatban a gyülekezethez. Fodor József római katolikus plébános, általános helynök, nagyprépost egy német jezsuita gondolatát osztotta meg, aki szerint a világosságot keressük az életben, amely nélkül elképzelhetetlen a létezés. A világosság pedig maga Isten. Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese a gyülekezethez tartozásról beszélt, amely egy kis közösség esetében sokkal hangsúlyosabb, hisz mindenki ismer mindenkit, de arra a kérdésre, hogy „Ki lehet az én felebarátom?” csak egyetlen válasz létezik: „Mindenki, aki elém van helyezve.” Mátyás Attila evangélikus lelkész lelki megújulásról beszélt, amely „a hitre jutáson keresztül valósítható meg”, ugyanakkor gyakoribb templomba járásra és rendszeres Bibliaolvasásra szólította fel a híveket.

Fotók: Csikos Rolland

Fotók: Csikos Rolland

Az eseményt Kiss Törék Ildikó színművész (Wass Albert egy meséjével és Juhász Gyula, A Holnap városa című versével), valamint Szilágyi Ágnes és Kelemen Paksi János előadása tette még szebbé (egy 15. századi himnuszt énekeltek el, amely Szent László vitézségéről és igazságosságáról szólt).

Az egybegyűltek az istentisztelet végén szeretetvendégségen vettek részt.

Szamos Mariann