Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Nyilvános a Számvevőszék jelentése

Augusztus 31-i tanácsülésükön tájékoztatták a nagyváradi önkormányzati képviselőket a Számvevőszék 2016-os jelentéséről.

nyilvanos

A Számvevőszék becslése szerint 7 821 701,18 lej értékű kihágást találtak a hivatal tavalyi tevékenységeiben. Ezek legtöbbje, 6,7 millió lej pénzügyi-könyvelési tévedés, más hibák miatt 645,9 ezer lej pluszjövedelme lett az önkormányzatnak, emellett 412,5 ezer lejnyi kárt okoztak a különféle kihágások. Ezek megoldása folyamatban van, egyébként november 30-áig kell orvosolni a kihágásokat, hiányosságokat.

A legnagyobb, 4,2 millió lejes becsült értékű kihágást az okozta, hogy nem vették váradi közterületként nyilvántartásba az elkészült parkolóhelyeket. Az önkormányzat valósnál nagyobb területű zöldövezet karbantartását fizette ki 9681,49 lej értékben, ezt az összeget már sikerült visszakapni. A valósnál hosszabb ideig számoltak el munkagép-használatot, a 19,6 ezer lejnyi összeget már behajtották. Szintén javították azt a 64,1 ezer lejnyi könyvelési hibát, amelynek oka az volt, hogy a megvásárolt telefonkészülékeket nem vették nyilvántartásba.

Az önkormányzat kezelésében lévő iskoláknál is adódtak pénzügyi problémák, ezek legtöbbje a betegszabadságokra kifizetett összegek visszaigénylésének elmulasztásából adódott. A Bétel Pünkösdista Teológiai Líceum részére több mint 54 ezer lejt fizettek ki betegszabadságokra, az összeget azonban nem igényelték vissza az egészségbiztosító pénztártól. A Roman Ciorogariu Ortodox Líceumban 44,9 ezer lejnyi betegszabadságokra kifizetett pénzt nem igényeltek vissza, emellett ugyanott mintegy 21,5 ezer lej értékben tartottak meg a könyvelésben forgalomból kivont eszközöket. A 34. számú óvodában 41,8 ezer lejnyi betegszabadság-pénzt nem igényeltek vissza, nem végezték el a belső menedzseri ellenőrzést és nem készítették el a vagyoni leltárt sem. Nem volt leltár a 44. számú óvodában sem, itt 21,5 ezer lejnyi betegszabadság-pénzt nem igényelt vissza az önkormányzat. Az 52-es óvodában 21,4 ezer lejnyi, az 53. számúban 11 ezer lejnyi betegszabadság-pénzt nem kértek vissza, és több kisdedóvóban nem volt belső menedzseri ellenőrzés sem. A Friedrich Schiller német tannyelvű iskolában 98,2 ezer lejnyi, a Szacsvay Imre Általános iskolában 46,8 ezer lejnyi betegszabadságra kifizetett pénzt nem igényeltek vissza. A tanintézetek helyiségeinek bérbe adásából ugyanakkor 218,7 ezer lejt kell visszautalnia az önkormányzatnak, mert nem megfelelő módon számították ki az összegeket.

Fried Noémi Lujza