Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Nevelési modellek migráns gyermekeknek

A nagyváradi 34-es számú napközi otthonos óvoda adott otthont annak a pályázati programnak, amely az egyetlen ilyen jellegű nemcsak Nagyváradon, hanem egész Bihar megyében. A címe: „Erasmus + KA 3 Inedu – Inclusive education model for children with migrant background in pre-schools” („Nevelési modellek óvodáskorú migráns gyermekek számára beilleszkedés céljából”). Európai integrációs programról van szó, amelyet az óvoda menedzsercsapata nyert meg. A program kétéves lefolyású, Románián kívül Lengyelország, Svédország, Észak-Írország, Makedónia, Észtország, Olaszország, Csehország pedagógusai vesznek részt benne.

nevelesi modellek

A pályázat legfontosabb célkitűzései: megismerkedni a migráns kérdéssel, felkészülés az integrálásra, az oktató-nevelői munka ráhangolása a várható kihívásokra. A pályázat programja teljesen új, a programban legnagyobb részt olyan szemináriumok és találkozók megszervezése szerepel, amelyeknek célja, hogy minél több pedagógus, szülő, közéleti ember megismerkedjen a migráns kérdéssel.

A találkozón részt vettek a programot követő pedagógusok, a Tanfelügyelőség képviselői, a Polgármesteri Hivatal képviselője, szülők.

Nagy Pető Réka
projektfelelős