Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Néptánctalálkozó volt Micskén

Június végén rendezték meg a Micskén a 11. Partiumi Néptánctalálkozót. A házigazda Görböc Néptáncegyüttes tíz tánccsoportot köszönthetett az idei találkozón. Bihar megyéből az Érmelléket a mihályfalvi Nyíló Akác, az érsemjéni Ezüstperje és a paptamási Gilice képviselték, a Berettyó mentét a házigazda Görböc, a margittai Gyöngyvetők és a szalárdi Pitypang, a Sebes-Körös mentét a telegdi Pacsirták, míg a dél bihari szórványt a belényesújlaki Rezgő, illetve a magyarremetei Kéknefelejcs. Arad megye követe a nagyzerindi Ibolya, míg Magyarországé a biharkeresztesi Szarkaláb Néptáncegyüttes. A találkozónak több mint kétszáz néptáncosa hívta életre a magyar kultúra hagyományos ritmusát, melyben a nagyváradi Soroglya Zenekar volt a táncosok segítségére. A micskei kicsik talpalávalóját a frissen alakult Görböc zenekar biztosította.

neptanctalalkozo 2

Micske központjában az összesereglett néptáncosok megidézték a régmúlt idők hangulatát: közös tánccan köszöntötték egymást, majd viseleteik bemutatásával a Miskolczy Károly Általános Iskola udvarára vonultak a rendezvény megnyitójára. Hodgyai Edit, a rendezvény egyik szervezője köszöntötte Cseke Attila parlamenti képviselőt, a találkozó fővédnökét, illetve Szabó Ödön képviselőt, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnökét, valamint a találkozón részvevő együtteseket és a közönséget. Cseke Attila értékelte a szervezők és részvevők minőségi munkáját, valamint abbéli örömének adott hangot, hogy Bihar megye magyar közösségének néptánc-hagyományokkal foglalkozó csoportjainak sikerült visszahódítaniuk a múlt magyar kultúrájának egy színfoltját, élővé, működővé és elérhetővé tenni a mai generáció számára. Szabó Ödön értékelte, hogy e hagyományápoló közösség nem csak a megye határain belül szerveződik, hanem kapcsolatai átnyúlnak szomszédos megyékbe, sőt országhatáron túlra is. Valóban értékes munkát csak az tud felmutatni, aki a jövőbe tekint, hangsúlyozta a parlamenti képviselő.

Az ünnepélyes megnyitó a születésnapjukat aznap ünneplő néptáncosok felköszöntésével zárult, Hajdú Szabolcs és Zöld Máté meglepetésére, kik „képviselői” tortákat vehettek át a rendezvényen.

A néptánctalálkozó igazán színes és változatos műsort nyújtott az érdeklődőknek, a nagyérdemű a fellépő együttesek tolmácsolásában kalotaszegi táncokat láthattak a Görböc, az Ezüstperje és a Pacsirták Néptáncegyüttesek előadásában, vajdaszentiványi táncokat szintén az érsemjéni Ezüstperje vitte színpadra. Szatmári táncokat járt a magyarremetei Kéknefelejcs, míg szilágysági dialektus bemutatására a micskei Miskolczy Károly Általános Iskola V.–VIII. osztályos tanulói, a Nyíló Akác, a Szarkaláb és Pitypang néptáncegyüttesek vállalkoztak nem kis sikerrel. A Miskolczy Károly Általános Iskola előkészítő és I-IV osztályos tanulói, a Pitypang, valamint a Rezgő Erdély keleti tájegységét, Felcsíkot keltette életre. A Gilice moldvai táncokkal ékesítette a néptáncpalettát, míg a telegdi Pacsirták Kis-Küküllő menti táncokkal folytatták a bemutatót. A margittai Gyöngyvetők által a marosszéki tájegységre látogathattunk el, míg a nagyzerindi Ibolya és az érmihályfalvi Nyíló Akác határon túlra, Dél-Alföldre repítették a képzeletet.

neptanctalalkozo 1

A néptánctalálkozó egyik népszerű momentuma a lekvárosfánk-evő verseny volt, melyre negyvenkét személy jelentkezett az idén, kicsik és nagyok egyforma lelkesedéssel. A háromfordulós versenyt Bereczki Mátyás nyerte Kolozsvárról, míg második lett a magyarremetei Geanina Alexandra. A találkozó idején Halász Ilona tanárnő irányításával kézműves műhelyek működtek: festészetet és ékszerkészítést gyakorolhattak a gyerekek.

A néptánctalálkozó gördülékenységét a rendezvény moderátora, Erdei Sándor tanár és néptáncos tartotta ütemben, rátermettsége garantálta a folyamatos programot.

Visszatekintve és látva a fellépők néptánc iránti odaadását, amely életben tartotta és tartja a tüzet, valamint a gyermekek, a jövő generációjának lelkesedését, eszünkbe jutnak Morus Tamás gondolatai: „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” Ezt a gondolatot fogalmazták meg a szervezők is: „ha ilyen gyermekeink vannak, magyarságunk jövője biztonságban van”.

Az ünnepség végén Hodgyai Edit igazgatónő oklevelekkel is megköszönte a tánccsoportok részvételét, átnyújtva ezeket azon vezetőknek, akik a háttérből igazgatják, egyengetik az együttesek útját, hordozzák a munka nehezebb részét, akikre bizton számítani lehet a magyar mag tovább örökítésében.A találkozót éjbenyúló táncház zárta.

Szabó Amália