Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Nemzetpolitikáról és ifjúsági problémákról Nagyszalontán

Neves magyarországi vendégek és partiumi ifjúsági szervezetek vezetőinek részvételével zajlott tartalmas ifjúsági és nemzetpolitikai konferencia szerdán délután Nagyszalontán. A Fidesz ifjúsági tagozata, a Fidelitas Békés Megyei Szervezete és a hajdúvárosi Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség (MIDESZ) szervezésében napirendre kerültek az aktuális nemzetpolitikai kérdések és az ifjúságot érintő legjelentősebb problémák is, mint például az anyanyelvhasználat kérdése vagy az emigráció.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nagyszalontai szervezetének székházában, a Magyar Házban megtartott nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetés díszvendége Csóti György magyar országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja és a Bizottság Autonómia albizottságának az elnöke volt.

Nemzet 1

Török László (állva): nekünk kell rendbehoznuk azt, amit elődeink elrontottak

A megjelenteket Laczikó Csaba, a szalontai MIDESZ elnöke, majd Ladó Balázs, a Békés megyei Fidelitas alelnöke köszöntötte. Török László, Nagyszalonta polgármestere üdvözlőbeszédében arra világított rá, hogy nekünk, mai magyaroknak kell rendbe hozzuk azt, amit elődeink különböző okok miatt elrontottak, és mi vagyunk azok, akiknek meg kell teremteniük egy élhető és kiszámítható jövő lehetőségét.

„Csak az autonómia a megoldás”

Az integer magyarság – nemzetpolitika partiumi szemmel című ifjúsági találkozón Csóti György képviselő mély gondolatokkal és személyes élményeivel gazdagított előadása nyitotta meg a kerekasztal-beszélgetést. A magyarországi politikus a rendszerváltást megelőző időszaktól elindulva napjainkig vezette végig a magyar nemzetpolitika alakulását. Mint mondta, szerinte a Magyarország határain kívül rekedt magyarok ügyét nem külpolitikai kérdésként kell kezelni, hanem fontos tudatosítani, a külhoni magyarok kérdése a magyar belpolitika egyik fontos szegmense.

Nemzet 2

A romániai magyar politizálásról elmondta, szerinte az RMDSZ-nek a kis lépéseket követő politikája nem vezetett eredményre, mert a román pártoknak a kormánykoalíciókban csak addig volt szükségük az RMDSZ-re, ameddig létre kellett hozni a többséget a kormányhoz, más esetekben pedig tulajdonképpen figyelembe sem veszik az RMDSZ törekvéseit, kéréseit. Azokat az eredményeket pedig, amiket az RMDSZ-nek kormányon sikerült elérnie, ellenzéki helyzetben nem sikerül maradéktalanul megtartania. Csóti György többször elmondta: csak az autonómia a megoldás. Felhívta a figyelmet, támogatnunk kell a székely törekvéseket, mert ha Székelyföld kiharcolja magának a területi autonómiát, akkor a partiumi magyaroknak is megnyílik az út ahhoz, hogy élhessenek önrendelkezési jogaikkal. A magyar országgyűlési képviselő ugyanakkor felhívta a figyelmet a székelyföldi és a partiumi, illetve a szórványvidékeken jellemző eltérő autonómia-elképzelésekre, és kiemelte, valamennyi térség magyarsága a számára leginkább megfelelő autonómiaformáért kell síkra szálljon.

Nemzet 3

Vass Tamás József, Debreczeni Sándor, Ilonczai Zsolt és Albert László

A kerekasztal-beszégletésen a meghívott ifjúsági vezetők is szót kaptak, hogy néhány mondatban mutassák be szervezetüket és tevékenységüket. Albert László az Aradi Magyar Ifjúsági Szövetséget, Ilonczai Zsolt a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezetet, Debreczeni Sándor pedig a Magyar Ifjúsági Értekezlet bihari tagszervezetének, a Bihar Megyei Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács elnökeként beszélt az RMDSZ-szel nyíltan együttműködő ernyőszervezeti struktúráról (melynek aktív tagja a nagyszalontai MIDESZ is), tevékenységéről és céljairól, végül pedig Vass Tamás József, az Erdélyi Magyar Néppárt által létrehozott ifjúsági szervezet, a Minta Partiumért felelős alelnöke szólt néhány szót a tevékenységükről. A magyarországi Fidelitas két országos alelnöke, Borbély Ádám és Várfi András szólt a Fidesz ifjúsági tagozatáról. A nagyszalontai RMDSZ székházában a Partiumiban elsőként mutatkozott be a nemrég Szász Jenő vezetésével létrehozott Nemzetstratégiai Kutatóintézet, melynek két munkatársa, Juhászné Víg Éva és Varga Dániel ismertette az intézmény megalakulásának körülményeit és tevékenységének fő céljait.

Nemzet 4

A legfőbb probléma az emigráció

A bemutatkozások és az ifi szervezetek munkásságának ismertetése után építő jellegű beszélgetés alakult ki az előadók és a hallgatóság között. Török László hajdúvárosi polgármester több olyan problémára rávilágított, amire a mai magyar nemzetpolitika keretében nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Példaként a nagy magyarországi vállalatok (a MOL és az OTP Bank) romániai kirendeltségein fontos, hogy az alkalmazottak magyarok vagy magyarul tudók legyenek. Ugyanakkor a szalontai városgazda bár nem mondta ki nyíltan, de rávilágított, hogy a romániai politikai közegben nagyon sok eredmény csak úgy vívható ki, hogy tárgyalóasztalhoz kell ülni a románság képviselőivel, és sokszor csak a kis lépések politikája vezethet eredményre. (Egyébként alig három hete Hidvéghi Balázs országgyűlési képviselő, a Fidesz stratégiai igazgatóhelyettese, a magyar kormány nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára járt Nagyszalontán, aki azt mondta: a romániai politikában a magyarok számára csakis a kis lépések politikája lehet eredményes.)

Nemzet 5

A tanácskozáson több társadalmi, szociológiai és gazdasági probléma is napirendre került. A fiatalok elvándorlásának a problémája, valamint az ezt kiváltó tényezőknek a körbejárása konstruktív párbeszéddé alakította a találkozót. Mind Nagyszalonta polgármestere, mind Cseke Sándor helyi tanácstag azt hangsúlyozta, az ifjúság elvándorlása mögött elsősorban nem érzelmi, hanem gazdasági okokat kell keresni. Ahhoz, hogy az emigráció folyamata lassítható legyen, mind Romániának, mind Magyarországnak erősödnie kell, hogy megteremtse a körülményeket és azokat a lehetőségeket, amelyek kihasználásával az ifjúság a szülőföldjén is boldogulhat.

Beolvadt-e a szalontai polgármester?

A komoly nemzetpolitikai tanácskozáson a Reggeli Újság megkérdezte a Minta Partiumért felelős alelnökétől, mit gondol arról, hogy az ifjúsági szervezet többek között Török László szalontai polgármesternek is megítélte a Beolvadásból jeles elnevezésű „díjat”, pusztán abból kiindulva, hogy a hajdúvárosi tanácsülések románul zajlanak. A kérdés azért is adta magát, ha már az ifjúsági nemzetpolitika vizére eveztünk, mert a Minta partiumi vezetője a saját fülével hallhatta, mely politikai irányvonalat képviseli a szalontai elöljáró, aki ott helyben ismét tanújelét adta annak, hogy a polgári jobboldali értékrend szerint igyekszik alakítani a szalontai magyarság sorsát. Mielőtt a kérdezett szóhoz jutott volna, Török László azt mondta, megbocsát azoknak, akik őt kipellengérezték, és bölcsességet kívánt azoknak, akik a következőkben is a szívükön viselik a romániai magyarság és ezen belül a fiatalság sorsát. Vass Tamás József regionális Minta-alelnöktől azonban nem kaptunk érdemi választ, sőt azt mondta, ő csak az egészet kiváltó eredeti cikket olvasta el (amelyben több erdélyi magyar polgármestert arról kérdeztek, milyen nyelven folyik a tanácsülés a településükön és miért) – tehát elvileg nem is tudott arról, hogy a Minta két nappal korábban a hajdúvárosi RMDSZ-es elöljárót, a házigazda Török Lászlót is „kitüntette”. Ez pedig nem igaz, mert a legismertebb internetes közösségi oldalon, a Facebookon egy nappal a szalontai konferencia előtt ő maga is megosztotta azt a cikket, amelyben az Székelyföld.ma híroldal beszámolt az akcióról Beolvadásból jeles díj tulipános politikusoknak címmel.

A találkozó egyébként barátságos hangulatban, kötetlen beszélgetéssel és vacsorával zárult.

Borsi Balázs

Nemzet 6