Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Nemzetközi jótékonysági koncert Váradolasziban

Nem mindennapi zenei eseménynek ad otthont október 17-én, csütörtökön 17.30 órától a nagyárad-olaszi református templom, ahol a 2008-ban alakult skót Helensburgh Family Singers, illetve a több mint százéves múltra visszatekintő svéd Sollerökören kórus énekel majd karitatív koncert keretében. Az eseményről a szervezők és kórusvezetők számoltak be tegnap sajtótájékoztatón.

Az egybegyűlteket Veres Kovács Attila váradolaszi református lelkipásztor köszöntötte, aki a kezdeti kereszténység önfeláldozásához hasonlatosnak nevezte a kezdeményezést, mellyel két, egymástól távoli közösség barátságot köt egy harmadik megsegítésére. „Ez a lehető legkeresztyénibb üzenet” – hangsúlyotza a lelkipásztor.

Az est programját az esemény főszervezője, Vidits György nyolc éve Skóciában szolgáló református lelkész ismertette. Mint elmondta, a kórusok skót, svéd, francia és magyar népdalokat és zsoltárokat adnak majd elő a maguk jellegzetes hangzásvilágában, s műsoron szerepel egy nagyobb mű is: Joseph Haydn Rövid miséje (Missa Brevis St Joannis de Deo), melynél közreműködnek majd a Nagyváradi Állami Filharmónia vonósai, valamint Kristófi János Zsigmond orgonaművész. A hangverseny célja, hogy az élesdi árvaházban élő gyermekek megsegítésére gyűjtsenek adományokat.

A sajtótájékoztatón jelen volt még Tony Kent skóciai presbiter, Mokos Imola, a svéd kórus egyedüli magyar tagja és tolmácsa, akinek édesapja nagyváradi származású, valamint a skót David Bruce és a svéd Britt-Inger Nilsson karnagyok. Utóbbi lapunk kérdésére elmondta, hogy az összesen 52 fős énekkar tagjai számára leírhatatlanul nehéz volt betanulni az előadásra kiválasztott magyar népdalok szövegét, ugyanakkor a kárpát-medencei énekek elsajátítása hozzásegítette őket, hogy jobban megértsék és tiszteljék a magyarság lelkületét. Britt-Inger Nilsson emellett beszélt a skót, francia, svéd és magyar népzenék közötti hasonlóságokról és különbségekről is. Mint hangsúlyozta, a népzenékben az a legnagyszerűbb, hogy szívbőljövő ritmusa, lelkülete mindenki számára érthető, függetlenül a nyelvi korlátoktól. Kifejtette ugyanakkor azt is, hogy a svéd népzenének van egy különlegessége más országok népi muzsikájával szemben, mégpedig az, hogy egy dalon belül váltakozik a dúr és moll hangzás. A magyar népzene viszont sokkal ritmusosabb a svédnél. Mi több, Svédország egy adott régiójában él egy népi hiedelem mely szerint a magyar emberek kezén eggyel több ízület van, mint a svédekén, és ez teszi lehetővé és kényelmessé számukra a pergőbb ritmusok lejátszását.

A rendkívül érdekesnek ígérkező csütörtöki koncertre a belépés díjtalan. Az árvaháznak szánt adományokat a váradolaszi templom perselyében lehet majd hagyni, vagy nyugta ellenében az intézmény jelenlevő képviselőjénél.

 

Szombati-Gille Tamás