Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Nehéz helyzetben vannak a Székelyhídhoz tartozó iskolák

A február eleji tanácsülésen a három iskolaigazgató is egybehangzóan állította, hogy a város szűkös költségvetése alig teszi lehetővé az idei tervezett felújításokat. A város vonzáskörébe tartozó tanintézetek vezetői – Mocsár László, a hegyközszentmiklósi és az érköbölkúti iskolaigazgató, Karancsi Béla, a nagykágyai mezőgazdasági szakközépiskola igazgatója, valamint Cservid Levente, a helyi Petőfi Sándor Elméleti Líceum aligazgatója – egyetértettek abban, hogy az iskolák kormányalapú fejkvótáján, illetve a tanerők fizetésén kívül, mely szintén állami finanszírozásból tevődik ki, a város költségvetéséből vajmi kevésre számíthatnak. Az igazgatók, akik tanácsosok is egyben, nagyjából vázolták az oktatási intézmények szükségleteit és halaszhatatlan problémáit.

nehez 1

Karancsi Béla referál a kágyai iskola gondjairól

Karancsi Béla tanácsosi minőségben hiányolta az iskolák éves beszámolóját, majd ismertette a tanintézeteket érintő legfrissebb rendelkezéseket és törvényeket is. Azokról a tarthatatlan állapotokról is beszélt, amelyek miatt a következő tanévben akár a működési engedélyüket is megvonhatja a Bihar Megyei Közegészségügyi Igazgatóság.

nehez 2

A múlt heti tanácsülés

Beszámolt arról is, hogy a tavalyi költségvetés-kiegészítésből kapott összeget sikeresen hasznosították, ugyanis a fűtési rendszert szinte teljesen felújították, melynek köszönhetően már számottevő a kiadások csökkenése. Folyamatban van egy kazáncsere is (nagyobb teljesítményűre), mely révén a fűtési gondok akár le is zárulhatnának a kágyai iskolában. Vannak azonban olyan problémák is, amelyek nem tűrnek halasztást. Ilyen a hőszigetelés is. Az épületkomplexum még mindig lapos tetejű, így sokszor beázik. Ezt az iskola saját erőből nem tudja felújítani. A gyermeklétszám alapján leosztott pénzek pedig messze nem elegendőek az épületek javítására. A helyzet orvoslására mintegy 200 ezer lejre lenne szükség, amelyre csak az év második felében lenne kilátás a város költségvetéséből. Hasznosítani lehetne azt a pályázati lehetőséget is, amelyet éppen a mihályfalvi önkormányzat készül kiaknázni a folyamatban lévő iskolabővítés befejezésére.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A kágyai iskolakomplexum egyik épülete, amelynek renoválása néhány éve elkezdődött, azonban pénzforrás miatt abbamaradt

Aggasztóbb azonban a pedagógusok fizetése, ugyanis pillanatnyilag úgy néz ki, már a februári béreket sem tudják nekik biztosítani. Ez szintén a fejkvóta hozadéka, illetve a menet közben kialakult egyéb költségek, mint az autó- és a traktorvezetés oktatóinak fizetése, ami plusz normát jelent az iskola költségvetésében. Karancsi az iskolaigazgatók ellehetetlenítéséről is szólt, ugyanis szeptembertől a legújabb szabályok szerint a megtartandó óraszámukat duplájára emelik, mely rendelkezés a tanintézetek menedzselésének rovására megy.

Sütő Éva