Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Ne fizess rosszal a rossznak!”

A magyarországi Biblia Szövetség rendezésében Móréh Tamásné Nagyszalontán, az Arany János-év keretében, koszorús költőnk biblikus szemléletéről adott ismertetőt a helyi Magyar Házban, szerda délután, Nyíri Fruzsina pedagógus közreműködésével. Az előadók rámutattak az Arany költészetében fellelhető bibliai tanításokra, annak bölcs intését emelték ki: „Ne fizess rosszal a rossznak!”. Arany Toldiját felidézve elhangzott, hogy Miklós megölhette volna György testvérét, amikor éjjel a két kimúlt farkast a ház küszöbére helyezte. Nem tette, nem fizetett rosszal a rosszért!

Móréh Tamásné és Nyíri Fruzsina

Móréh Tamásné és Nyíri Fruzsina

Arany erkölcsi érzéke, magatartása, egész pályafutása a Biblia, a Szentírás tanításában gyökerezik. Legalább hatvanezer szót ismert, magasan kiemelkedvén költőtársai közül. Vallásos hajlama, isteni gondviselésében rejtett hitében, és bizonyságában nyilvánult meg. Rendíthetetlenül hitt Istenben: jöjjön bármi, az Úr kezében vagyunk – vallotta.

Balladaköltészetében is remekelt, maradandót alkotott. Az Ágnes asszonyban a bűnhődő, folyton a lelkiismeret-marcangolta elkövető tettének következményeit mutatta be. Hiába mosta folyton a folyóban Ágnes asszony a véres lepedőt, mert nem a lepedő, hanem a gyilkosságot elkövető Ágnes asszony lelkiismerete lett véres az ura megölése miatt.

Szondi két apródja című művében a helyben maradást, a gerincességet, a meg nem alkuvást örökítette meg. Családi kör című költeményében Arany a vendégszeretetéről, a családi élet szépségéről is adott ízelítőt. Az előadók Arany János egy emlékezetes gondolattal fejezték be előadásukat: „Ember lenni mindég, minden körülményben”.

 Sára Péter