Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Nagyváradon ülésezett a Generális Konvent

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közelmúltban felavatott székházában gyűltek tanácskozásra 2016. április 25-26-án a Kárpát-medencei református egyházak elöljárói. A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása és az egység munkálása. Ennek ügyvivő testülete a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő Elnökség, melynek feladata a közös ügyek intézése.

Fotó: Barcza János

Fotó: Barcza János

A nagyváradi ülés napirendjén az együttműködés aktuális kérdéseinek megvitatásán túl egyebek mellett a Magyar Református Egység Napjának idei megünneplése, a Generális Konvent kassai plenáris ülésének és a Reformáció jövőre esedékes 500 éves évfordulójának előkészületei szerepeltek. Az Elnökség döntése értelmében 2016 októberében a Magyar Református Egyház emlékzsinatot tart az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. Az egyházi elöljárók összehangolták a küszöbön álló diaszpóra-konferencia részleteit, valamit a reformációi emlékév egyháztestenkénti programjait.

A jövő esztendőben a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, pontosabban annak székvárosa – Nagyvárad – ad otthont a Reformáció 500 éves jubileuma főrendezvényének számító Református Egység Fesztiválnak. Csűry István püspök és Varga Attila főgondnok a vendéglátó egyházkerület részéről a nagyszabású rendezvény előkészítési munkálatairól is tájékoztatták a résztvevőket.

Nagyvárad, 2016. április 27.