Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Nagyváradi Egyetemes Imahét

A Nagyváradi Református Gyülekezeti Szövetség ebben az esztendőben is megszervezi a közös Egyetemes Imahetet. Közös elmélkedésre, imádkozásra hívnak mindenkit az imahét minden napján, a Nagyvárad-Réti Református Templomba, január 18–25. között, minden délután 18 órától.

Az Imahét nyitó istentiszteletén dr. Fekete Károly teológiai professzor, a Tiszántúli Református Egyházkerület közelmúltban megválasztott püspöke hirdeti az Igét. Várnak mindenkit az elcsendesedés, együttgondolkodás és közös imádság alkalmaira. Minden este az imaheti gondolatok elmélyítésében kórusok és művészek szolgálata lesz segítségre.

nagyvaradi

Igét hirdetnek: január 18.: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke – Debrecen;  január 19.: Geréb Miklós, református lelkipásztor, egyházzenész – Iriny; január 20.: Kalota József, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriárchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa, Egyetemes Trón protopresbitere és érseki vikárius – Budapest; január 21.: Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkipásztor, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára, Budapest; január 22.: Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke – Nagyvárad; január 23.: Les Zoltán, egyetemi lelkész, Marosvásárhelyi Főiskolás IKE – Marosvásárhely; január 24.: Kánya Zsolt Attila, református lelkipásztor – Kémer; január 25.: Tóbiás Tibor-György, református lelkipásztor – Kispereg, úrvacsorai ágendát mond Dr. Pálfi József házigazda-lelikpásztor.