Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Mire megszólal a csengő

Míg az elmúlt években az érmelléki településeken szinte gombamód szaporodtak és újultak meg az iskolák, addig Érmihályfalván lassan hét esztendeje küzdenek a Zelk Zoltán-tanintézet egyik szárnyának befejezésével. A helyi önkormányzat, illetve az iskola vezetősége valahogy mindig úgy volt ezzel a létesítménnyel, mint a régi jó szocialista munkamegosztás idején: ha volt deszka, nem volt szeg, ha akadt szeg, nem volt deszka, ha pedig egyik sem hibádzott, hát éppen pártgyűlésen ültek az elvtársak.

mire 1

Az iskolaszárny, amelynek megépítése hét éve tart

Mihályfalván jelenleg tizennégy épületrészben folyik az oktatás. A szétszóródottság egyik oka éppen az évekig pirosban álló tantermek. Míg az elmúlt években Székelyhídon új iskolakomplexum, Éradonyban, Értarcsán, Érkörtvélyesen, Hegyközszentmiklóson, Érsemjénben, Érselénden – és még sorolhatnánk – szinte alapjaiból újultak meg az iskolák, addig Mihályfalva sem a Zelk Zoltán Gimnázium új szárnyát nem tudta befejezni, sem a Mezőgazdasági Főgimnázium bővítésére adódó pályázati lehetőséggel nem tudott élni, mivel az utóbbi tanintézet nem rendelkezett beépítendő területtel. Ez azért eshetett meg, mert ’89 után olyan lendülettel kezdtek el „privatizálni”, hogy a főgimnázium belterületei is egyre-másra idegen kezekbe kerültek.

A Zelk-iskola új szárnyára 2007-ben már meg volt ugyan a rávaló, de míg Éradonyban ugyanazokból a kormánypénzekből megépült a modernül felszerelt iskola, addig Mihályfalván elspájzolták az összeget – szintén tisztázatlan telekügyek miatt –, amelyet a kormány még abban az esztendőben vissza is vett mint el nem költött pénzt. Tehát mire meglett a telek helyrajzi száma, addigra nem volt miből építkezni. Utólag pedig mindig kéznél volt a gazdasági válság, ha a tavaly leköszönt városvezetőségnek meg kellett magyaráznia, miért nem épülhet vagy bővülhet az Érmellék fővárosában egyetlen iskola sem.

Jelenleg a kora tavaszon eladott terménybegyűjtő központhoz tartozó beltelek árából próbálják befejezni az ominózus iskolaszárnyat. Ezen kívül még négy oktatási intézményben folynak felújítási munkálatok. Ha az építkezés nem tér el az ütemtervtől, szeptemberre, mire megszólal a csengő, már az új épületszárnyba is várják a diákok egy részét – tájékoztatta lapunkat Varga Róbert aligazgató.

Sütő Éva