Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ministránstalálkozó volt Mihályfalván

Jóval szeptember 19. előtt kezdődtek a készületek. Bogdán István atya, Husztig Róbert atya az érmihályfalvi ifisekkel lelkesen és szeretettel láttak munkához, hiszen az idei Egyházmegyei Ministránstalálkozó házigazdái lehettek.

ministrans 1

Úgy éreztem, a találkozó mottóját („Itt vagyok, Uram! Engem küldj!”) az önkéntesek mélyen a szívükbe vésték, és ennek jegyében vállalták a különböző feladatokat a találkozó előkészítésében, illetve a találkozó napján.

Reggel vidám, kedves fiatalok fogadták az érkező ministránscsoportokat. Regisztráció után a templomban Szabó Ervin atya örömteli, játékos módon ismételte át a ministráns tudnivalókat, megjutalmazva az ügyes feleleteket. A házigazda fiatalok pedig énekeket tanítottak nekünk, így közösen hangolódhattunk a szentmisére.

ministrans 2

A szentmisét egyházmegyénk főpásztora, Böcskei László mutatta be, a gyerekekhez, fiatalokhoz pedig Tóth Attila atya szólt. Amit szívembe véstem a prédikációból, az Jézus feltétel nélküli szeretete: Zakeusnak nem kezd szemrehányásokat tenni, nem kér tőle semmit. Elfogadja őt úgy, ahogy van. Szereti ezt az embert. Zakeus erre a szeretetre válaszol és ajánlja fel hibáinak helyrehozását, szegődik a Mester követésére. A szentmise könyörgéseit a különböző plébániáról érkezett ministránsok fogalmazták meg.

ministrans 3

Néhány szimbólum is került az oltár elé, melyekkel ki szerettük volna fejezni, hogy Isten az, aki küld, hogy az ima embere legyek, ezért tekintetem bizalommal emelem felé, aki szerető szívvel figyel reám; küld, hogy örömmel, szeretettel fűszerezzem barátaim, családtagjaim életét, akik kedvesek számomra; küld, hogy irgalmas jóságának és szeretetének legyek a tanúja azok között, akik kevésbé kedvesek számomra, akik megbántottak, ellenségesen viselkedtek velem, hiszen ő az, akitől megtanuljuk megbocsátani a sérelmeket, jóval viszonozni a bántásokat; küld, hogy irgalmas szeretetének legyek a tanúja lehajolva a kicsinyekhez, kitaszítottakhoz.

ministrans 4

Ebéd után Konrád Katalin hitoktató vezetésével ügyességi, illetve Bokor János és Gózner Artúr hitoktatók vezetésével szellemi vetélkedőn mérhették össze rátermettségüket, képességeiket a ministránsok. Az érdekes, izgalmas megmérettetés után a legügyesebb csapatokat díjaztuk, majd lassan a búcsúzás pillanatai következtek.

Köszönet a jó Istennek a sok örömért, lelkesedésért, szeretetért, amit egymás arcán, szívében felfedezhettünk! Köszönet a plébánosoknak és hitoktatóknak, akik ministránsaikat elkísérték!

 

Modi Blanka

vincés nővér