Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Minden tárgy mögött egy ember állt”

Első világháborús hadtörténeti kiállítást nyitottak meg Székelyhídon szeptember 17-én az Ady Endre Kulturális Központban (a múzeum épületében). A háborús tárgyi emlékekből álló gyűjtemény vándorlásának negyedik állomása a városközpont Érmihályfalva, Érsemjén és Érkörtvélyes után.

A kiállítást létrehozó szervezetek képviselői

A kiállítást létrehozó szervezetek képviselői

A tárlatot Béres Csaba székelyhídi polgármester nyitotta meg, majd átadta a szót a gyűjtemény megálmodóinak. Szabó Ödön parlamenti képviselő, akinek a segítségével megvalósulhatott a kiállítás határokon átívelő szerepeltetése, elsődleges célként nevezte meg ennek eljuttatását az Érmellék minden településére. Beszédében igyekezett elsősorban a jelen lévő osztályok felé fordulni, ahogy a gyűjtemény tulajdonosai, a Kecse család és a kiállítás szervezői is a gyerekeket szeretnék megszólítani. Mint kifejtette, az események alakulásába nincs beleszólásuk, de emlékezetükben megőrizhetik mindazokat, akik részesei voltak a háborúnak, és akikkel lehetőségük van ma találkozniuk – pontosan ilyen kiállítások alkalmával. Legyenek bár dédnagyapáink vagy csupán egy ismeretlen arc vagy egy elmosódott név egy elsárgult fényképen, nem szabad megfeledkeznünk róluk.

A gyűjtemény két civil szervezet együttműködésének köszönhetően jelenik meg a közönség előtt. Rendhagyó módon három év után először szerepel együtt a két anyag. A Tanoda Egyesületet Kecse Gabriella elnök és családja képviselte több mint kétszáz kiállítási tárggyal, illetve az anyag másik felét a Szacsvay Akadémia által sikeresen egybegyűjtött darabok szolgáltatták. Árokpáncélt, vassulykot, srapnel poharat, tüzérségi hüvelyeket, hadimozsarakat, monarchiás kulacsokat, kitüntetéseket és különböző hagyatékokból megőrzött fényképeket és képeslapokat lehet megcsodálni október 1-jéig Székelyhídon. Kecse Gabriella az egyes tárgyak rendeltetésére hívta fel a figyelmet, hiszen akár életet védtek vagy életet oltottak ki használatuk során, mindegyikük mögött egy ember állt.

A székesfehérvári Krajczáros Alapítvány hatvan festménnyel járult hozzá a kiállítás teljesebbé és színesebbé tételéhez, melynek elnöke, Németh István a gyűjtemény ismeretterjesztő feladatára, és szintén a mögötte lévő tartalomra utalt, hiszen a figyelmes szemlélő többet lát puszta tárgyaknál. Kiemelte továbbá azt, hogy a magukkal hozott festmények, illetve az azokon megjelenített háborús hősök (köztük neves művészek, írók képeivel, akik maguk is harcoltak a frontokon), a sírhelyek és a pillanatképek mind korabeli fotók alapján készültek, ma élő székesfehérvári és kaposvári festők ecsetvonásai nyomán. Az alapítvány elsődleges feladatának érzi a hadi sírgondozást, ezért tagjainak odaadása az életüket vesztett katonák sírjainak a helyreállításában rendkívüli. Tevékenységüket elsősorban a Felvidék több mint kétszáz háborús temetőjében fejtik ki, és nagyon sok diáktól kapnak hozzá segítséget, akiket nagy örömükre sikerül megnyerniük a magasztos ügy számára. Reményeik szerint hamarosan újabb portrék fognak készülni, és egyre több darabbal gyarapodik majd a gyűjteményük.

Az első világháborús harcmezők áldozatainak emlékére (1914–1918) indított projektjük 2018-ban ér véget, és lezárultával sor kerül majd egy árverésre, amelynek a bevételét további sírhelyek rendbetételére fogják fordítani.

Szamos Mariann