Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Mi mindenre jó az irónia?

Az irónia Karácsony Benő regényeiben című könyvet mutatták be hétfő délután a váradi Partiumi Keresztény Egyetem Bartók-termében. A kötet szerzője dr. Balogh Andrea, a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének oktatója.

mi 1

A könyvbemutatón házigazdaként felvezető beszédet mondott drd. Kordics Noémi, a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének tanszékvezetője. Kiemelte: a kötet –dr. Balogh Andrea doktori disszertációja könyvváltozatának – szerkezete áttekinthető, stílusa, mondandója, porblémafölvetése világos. Folyamatosan vezeti be az olvasót Karácsony Benő regényeinek (Pjotruska; Új élet kapujában; Napos oldal; Utazás a szürke folyón; A megnyugvás ösvényein) világába, s együttgondolkodásra késztet. Az utolsó fejezetben a kanonizáció érdekes kérdésével is foglalkozik.

Dr. Balogh Andrea könyvét először dr. Balázs Imre József irodalomtörténész, a BBTE adjunktusa és a Korunk folyóirat főszerkesztő-helyettese méltatta. Hangsúlyozta: léteznek mindenféle elfogultságok Karácsony Benő regényeivel kapcsolatban. Hozzáfűzte: ő maga is már kamaszként e regények bűvöletébe került. Említést tett arról is, hogy épp Váradon történik a Karácsony-életműkiadás a Riport Kiadó jóvoltából. Ezért a mostani monografikus könyv jókor jelent meg. Szó volt arról, hogy Karácsony Benőről írt monográfiát Tóth H. Zsolt, és Robotos Imrének is megjelent egy tanulmánygyűjteménye. Tóth H. Karácsony szemléletét próbálta beazonosítani, Robotos pedig vulgármarxista irányvonal felől vette végig a Karácsony-műveket, az ezekben megtalálható humort, cinizmust. Balázs Imre József hangsúlyozta: Balogh Andrea kötete eleget tett azon elvárásának, miszerint az említetteknél többet tudjon meg Karácsony Benőről. A szerző foglalkozik avval, hogy mire jó az irónia, mely által Karácsony Benő a modern magyar regényirodalomba lépett be.

mi 2

A kiadvány másik méltatója, dr. Boka László, a PKE docense és az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója szólt arról, hogy a kötetben megtalálható az irónia története is. A könyvön végig érezhető Cs. Gyimesi Éva nyelvész, irodalomtörténész professzor irányítása, úgymond kéznyoma. Balogh Andrea stílusa jól érthető, könnyed, interdiszciplináris szemléletű. Karácsony Benő írásműveinek befogadási horizontjait újszerűen mutatja be. A szerző vizsgál, összegez, újragondol, ha kell, bírál is. Nem töröl, nem zárójelez, hanem kiegészít. Fontos a szerző széleskörű tájékozottsága. Az irónia fogadtatásából olvassa ki a kontextusokat. Az irónia nem más, mint védekezés, elemi menekülési mód az embertelenségből, az ostobaságból.

Balogh Andrea elmondta: Cs. Gyimesi Éva, akinek irányításával kezdődött a doktori disszertáció elkészítése, nagyon bátorította őt. A korán jött polgár című Cs. Gyimesi-tanulmány meglehetősen inspirálta őt. Az ironikus poétika Karácsony Benő minden művében megnyilvánul. Az öt regény közül a Napos oldal címűre nagyobb hangsúlyt helyezett, hiszen ez nem csupán egyszerű regénycím, hanem metafora is, sajátos lelkiállapot, gondolkodásmód társul hozzá, az egész életműnek a szimbóluma. Szó volt arról is, hogy a magyar irodalom modern korszakába jobban be kellene „írni” Karácsony Benő munkásságát, amely még mindig a kánon peremén leledzik. A szerző végezetül dióhéjban összefoglalta, mi minden ragadhatja meg az olvasót Karácsony Benő írásaiban, éspedig: az életbölcsesség, a belső szabadság, a derű, a többszörös identitás kérdésével való foglalkozás és az egyéni életutak keresése. (A könyv megvásároható lesz a váradi Teleki, ma Városháza utcai Illyés Gyula Református Könyvesboltban és a Garasos-híd melletti Libris Antica könyvüzletben.)

Tóth Hajnal