Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Merjünk örülni!

Advent végi, karácsonyra hangolódó csendesnapot tartottak tegnap a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium tanulói és tanárai. A legtöbb osztály külön-külön elmélkedéssel kezdte a napot, majd délben a váradolaszi református templomban istentiszteleten vettek részt a tanulók és pedagógusok.

Az igehirdetést Dénes István, a Bihari Református Egyházmegye esperese végezte, aki prédikációjában Lukács evangélistát idézve rámutatott arra, mit jelentett egy örömhír megvitele Jézus születésének idején, és hogy mit jelent ez ma a modern életet élő, gyakran hitetlen vagy kételkedő embereknek. Az ókori szokás szerint, ha új királya lett egy tartománynak, akkor a királyi udvar hírvivői az egész királyságba szétszéledtek és mindenüvé elvitték a hírt az új uralkodóról, s ez az egykori pogány örömhír vált a Megváltó születésével az Újszövetség alapjává, az apostolok meghozta evangéliummá.

merjunk orulni

A mai világban azonban felvetődik a kérdés, mennyire fogják fel örömhírnek az evangélium tanait, Jézus megszületésének hírét az emberek? – tette fel a kérdést a prédikátor. Vajon megértjük ma az evangélium erejét, mely azt üzeni, hogy merjünk egy új lelki királyságban gondolkodni s cselekedeteinket, egész életvitelünket próbáljuk meg az új „király”, a szeretet királyának Jézusnak az elvárásai szerint megélni. Egyesek azt hiszik, hogy ez lemondásoktól terhes, nehéz dolog, holott valójában az ember a legjobban szeretni szeret, szeretne. A Megváltó megszületése pedig az az örök evangélium, mely minden modern nehézség ellenére minden karácsonykor szól és szólít bennünket, hogy megszületett a világ új királya, aki maga a megváltó Jézus. Ha mindennapjainkban, embertársainkhoz való viszonyunkban úgy nyilvánulunk meg, mint aki örül ennek az új királynak, a lelkünkben életre kelt Újszövetség a mi modern életünkben is királyságot teremt, melynek királya Jézus.

Ezeknek a gondolatoknak az égisze alatt kívántak egymásnak boldog és békés karácsonyt a váradi református gimnázium tanárai és tanárai.

Szőke Mária