Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Méltóvá válni az elődökhöz

meltova 2

Megtelt megemlékezőkkel tegnap délelőtt a nagyvárad-réti református templom. Közel négyszáz magyar hajtott főt az 1956. október 23-ai magyarországi forradalom és szabadságharc mártírjainak emléke előtt. Immár 2006 októberétől hagyományosan a nagyvárad-réti templom udvarán felállított emlékkőnél helyezi el a tisztelet virágait és koszorúit az itteni magyarság.

meltova 6

meltova 5

meltova 4

meltova 3b

Verőfényes napsütés köszöntött az esemény dátumához legközelebb eső vasárnapra. Pálfi József váradréti parókus lelkész igehirdetését Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelének 12. részének az első két versére építette: „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” Az igemagyarázat előtt azonban Pálfi tiszteletes rávilágított arra, hogy a mai fiatalság mennyire nincs tisztában e történelmi eseménnyel. Ezzel kapcsolatban példaként hozta fel a két-három évvel ezelőtti, a konfirmandusoknak az ’56-os forradalomról feltett kérdésekre vonatkozó válaszait, akik akkor összekeverték az október 23-ai eseményeket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc március 15-ei, illetve az október 6-ai aradi vértanúkról szóló eseményekkel. Viszont, mint a lelkész hangsúlyozta, a kulcsszavak azonosak voltak: szabadság, hősök, áldozathozatal, hazafiasság, börtönben sínylődés stb. „Ma is a fülembe cseng egy válasz, amikor egy leányka azt válaszolt, hogy neki nincs honnan tudnia mindezt, mert ők otthon ezt nem szokták megünnepelni” – fogalmazott a tiszteletes. Hangsúlyozta, ezek után fel kell tennünk a kérdést, hogy közösségünk, híveink hogyan állnak ezekhez a kérdésekhez, mert e rohanó világban bizony hajlamosak vagyunk feledni, a helyes válaszokról megfeledkezni. „Pedig a szabadság iránti vágyat még a véres megtorlások sem tudják kiirtani szívünkből, lelkünkből” – hangsúlyozta Pálfi, hozzátéve, hogy csak úgy tudunk méltóvá válni elődeinkhez, ha vállaljuk a mi magunk korát, ha vállaljuk akár véres vagy vértelen szabadságharcunkat bármilyen formában, az „itt és most” időszakot, az igazunkért való öntudatos kiállást (példaként hozta fel az autonómiát), amelyet a jelen követel tőlünk. „Ma nekünk kell tudni dönteni. Csak az lesz dönthetetlen, aki tud dönteni. Aki nem tud, azt ledöntik” – figyelmeztetett a lelkész.

Az ünnepi istentiszteletet Kiss Törék Ildikó színművész alkalomhoz illő előadása ––Wass Albert Sztrájkolnak az égben című prózáját mondta el –, a Csillagocska Zenekar és a Csillagocska Néptáncegyüttes tagjainak zenés-énekes szolgálata, valamint a Váradi Dalnokok hazafias dalai koronázták meg. A Szózat eléneklése után a hívek kivonultak a templom udvarán hét éve felállított emlékműhöz, ahol a dalnokok újabb hazafias énekeinek felcsendülése és Varga Vilmos színművész Márai Sándornak a Mennyből az angyal költeményének elszavalását követően mindenki elhelyezhette a kegyelet virágait az emlékkő talapzatánál.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult

Sükösd T. Krisztina